EN

abbreviation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
abbreviation (ook: abridgement)
It is not an abbreviation nor an acronym, it is a name which comes into the Treaty several times.
Het is geen afkorting, het is geen letterwoord, het is een naam die in het Verdrag herhaaldelijk voorkomt.
The impression has been given that the abbreviation NGOs might almost be read as standing for neogovernmental organisations.
Tegenwoordig krijgt men de indruk dat NGO de afkorting is van neogouvernementele organisaties.
Even the abbreviation by which it is known makes it sound as if it has come about purely for the benefit of the rich.
Zelfs de afkorting, waaronder de tekst bekend staat, doet al denken aan een project dat alleen bedoeld is voor de rijken.
abbreviation (ook: truncation)
abbreviation (ook: abridgment)
abbreviation (ook: reduction)

Voorbeeldzinnen voor "abbreviation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn particular the Technical Assistance Offices or 'BATs ' as the French abbreviation has it.
Ik denk dan in het bijzonder aan de bureaus voor technische bijstand, de zogenaamde BTB's.
EnglishIt is not an abbreviation nor an acronym, it is a name which comes into the Treaty several times.
Het is geen afkorting, het is geen letterwoord, het is een naam die in het Verdrag herhaaldelijk voorkomt.
EnglishThe impression has been given that the abbreviation NGOs might almost be read as standing for neogovernmental organisations.
Tegenwoordig krijgt men de indruk dat NGO de afkorting is van neogouvernementele organisaties.
EnglishEven the abbreviation by which it is known makes it sound as if it has come about purely for the benefit of the rich.
Zelfs de afkorting, waaronder de tekst bekend staat, doet al denken aan een project dat alleen bedoeld is voor de rijken.
EnglishWhen I read that sentence, I realized there is now a new abbreviation in French, PPLE, for 'pays pauvres lourdement endettés ', or heavily indebted poor countries.
Nu ik deze zin lees, besef ik dat er een nieuw letterwoord is ontstaan, namelijk ALZS, " arme landen met een zware schuldenlast ".
EnglishMoreover, digitalrightsmanagement – we are all familiar with the abbreviation DRM – is a very good and important step in the right direction.
Overigens is het beheer van digitale rechten ofwel - de afkorting DRM is inmiddels voor iedereen een begrip geworden - een belangrijke stap in de goede richting.
EnglishThis organisational task has in fact been given to the OSCE, to the Council of Europe and to the third pillar of the United Nations Mission in Kosovo, better known by the abbreviation UNMIK.
Deze organisatie is toevertrouwd aan de OVSE, de Raad van Europa en de derde pijler van de Verenigde Naties Interim Administratie Missie in Kosovo, beter bekend onder de afkorting UNMIK.

Synoniemen (Engels) voor "abbreviated":

abbreviated