EN

abbreviated {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
abbreviated
And the genetic information is contained in the form of a sequence of four bases abbreviated with the letters A, T, C and G.
De genetische informatie is opgeslagen in de vorm van een reeks van vier basen afgekort voorgesteld met de letters A, T, C en D.
abbreviated (ook: curtal)
abbreviated

Voorbeeldzinnen voor "abbreviated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd abbreviated it to meme, just because it sounds good and made a good meme, an effective spreading meme.
Hij vereenvoudigde het tot "meme", omdat dat beter bekte en maakte zo een goed meme, een effectief zich voortplantend meme.
EnglishAnd the genetic information is contained in the form of a sequence of four bases abbreviated with the letters A, T, C and G.
De genetische informatie is opgeslagen in de vorm van een reeks van vier basen afgekort voorgesteld met de letters A, T, C en D.
EnglishHowever, I recommend all colleagues to reject the proposal of the Committee on Budgets in respect of budget line B5-325, which bears the abbreviated title " Promotion of tourism '.
Afkeuring van het voorstel van de Begrotingscommissie adviseer ik alle collega's overigens met betrekking tot de begrotingslijn B5-325, kortweg: bevordering van het toerisme.

Synoniemen (Engels) voor "abbreviated":

abbreviated