EN

to abbreviate {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to abbreviate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am speaking on behalf of the Industry Committee - to abbreviate its full title - on the areas of industry, external trade, research and energy.
Ik spreek namens de Industriecommissie over industrie, externe handel, onderzoek en energie.
EnglishI will abbreviate my comments and conclude.
EnglishI have to say to honourable Members - and I will abbreviate what I might have said at much greater length - we are profoundly concerned about the humanitarian situation in Chechnya.
Ik zou er eindeloos over kunnen uitweiden, maar ik wil de geachte parlementsleden zeggen dat wij ons ernstige zorgen maken over de humanitaire situatie in Tsjetsjenië.

Synoniemen (Engels) voor "abbreviated":

abbreviated