EN

abated {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De vervuiling is afgenomen.
We understand that these concerns have abated somewhat in recent weeks and that consumption forecasts have now improved significantly.
Naar wij begrijpen zijn deze zorgen de afgelopen weken enigszins afgenomen en laten de consumptievoorspellingen inmiddels een aanzienlijke verbetering zien.
Mr President, although the price of crude oil has tripled on the world market within the past three years, the insatiable hunger of mankind for energy does not seem to have abated.
-- Mijnheer de Voorzitter, hoewel de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt in de afgelopen drie jaar is verdrievoudigd, lijkt de onstilbare honger van de mensheid naar energie niet te zijn afgenomen.

Voorbeeldzinnen voor "abated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAlthough the fishermen have been warned, the difficulties have not abated.
De vissers weten waar ze aan toe zijn, maar daarmee zijn de problemen niet van de baan.
EnglishIf you look in areas where these salts are completely available, the price is low or zero, these deaths still continue abated.
Als je kijkt naar gebieden waar deze zouten volledig beschikbaar zijn en de prijs laag of nul is, zijn er nog steeds sterfgevallen.
EnglishThe pollution has abated.
EnglishThat storm abated.
EnglishWe understand that these concerns have abated somewhat in recent weeks and that consumption forecasts have now improved significantly.
Naar wij begrijpen zijn deze zorgen de afgelopen weken enigszins afgenomen en laten de consumptievoorspellingen inmiddels een aanzienlijke verbetering zien.
EnglishMr President, although the price of crude oil has tripled on the world market within the past three years, the insatiable hunger of mankind for energy does not seem to have abated.
-- Mijnheer de Voorzitter, hoewel de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt in de afgelopen drie jaar is verdrievoudigd, lijkt de onstilbare honger van de mensheid naar energie niet te zijn afgenomen.

Synoniemen (Engels) voor "abatement":

abatement