EN

to abate {werkwoord}

volume_up
Now what might this entire region look like if in fact we focus on other lines on the map besides borders, when the insecurities might abate?
Hoe zou deze hele regio eruitzien als we ons zouden richten op andere lijnen op de kaart dan de grenzen, wanneer de onzekerheden zouden afnemen?
Although summer is over, and one now expects the flow to abate, it is common knowledge that we had a crisis, and that it is still there.
Hoewel de zomer voorbij is en je zou verwachten dat de toestroom zou afnemen, is het algemeen bekend dat we een crisis doormaakten, en dat die crisis nog niet voorbij is.
De vervuiling is afgenomen.
Die storm is gaan liggen.
to abate (ook: to subside)
to abate (ook: to subside)

Voorbeeldzinnen voor "to abate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis killing frenzy will abate only if force is used.
Deze moordpartijen zullen niet ophouden door het betrachten van terughoudendheid.
EnglishAs things now stand, neither side will stand back for long enough to allow these intense emotions to abate.
Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt geen van beide partijen bereid zich lang genoeg te beheersen om deze intense emoties tot rust te laten komen.
EnglishNow what might this entire region look like if in fact we focus on other lines on the map besides borders, when the insecurities might abate?
Hoe zou deze hele regio eruitzien als we ons zouden richten op andere lijnen op de kaart dan de grenzen, wanneer de onzekerheden zouden afnemen?
EnglishAlthough summer is over, and one now expects the flow to abate, it is common knowledge that we had a crisis, and that it is still there.
Hoewel de zomer voorbij is en je zou verwachten dat de toestroom zou afnemen, is het algemeen bekend dat we een crisis doormaakten, en dat die crisis nog niet voorbij is.
EnglishIndeed, it was only when the weather finally relented, on 14 August, about three weeks after the crisis had been unleashed with such great intensity, that we saw it abate.
De crisis raakte dan ook pas op 14 augustus - drie weken nadat de crisis in alle hevigheid was uitgebroken - over zijn hoogtepunt heen toen het extreem warme weer eindelijk omsloeg.