EN

abandoned {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I am referring to all abandoned children who lack basic security.
Ik denk aan alle verlaten kinderen die fundamentele veiligheid missen.
And that principle has now been abandoned, by the Commission as well.
En dat principe is nu verlaten, ook door de Commissie.
The least productive regions will be abandoned first.
De minst productieve gebieden zullen het eerst worden verlaten.
abandoned (ook: nasty)
abandoned (ook: lewd, nasty)
abandoned (ook: nasty)
abandoned (ook: daring)
abandoned (ook: nasty)

Voorbeeldzinnen voor "abandoned" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOne project was helping abandoned children, the other helping abducted children.
Het ene project hielp in de steek gelaten kinderen, het andere ontvoerde kinderen.
EnglishThe principle of analytical demonstrability in the end product has been abandoned.
Het principe van de analytische aantoonbaarheid in het eindproduct is losgelaten.
EnglishThe sector too often feels abandoned as a result of the lack of a joint policy.
De sector voelt zich te vaak in de steek gelaten omdat wij geen globaal beleid hebben.
EnglishI obviously regret the fact that in Feira, the coexistence model was abandoned.
Ik betreur natuurlijk dat men in Feira het co-existentiemodel over de boeg heeft gegooid.
EnglishWe - European politicians - have, by our negligence, abandoned children.
Wij - de Europese politici - hebben door nonchalance kinderen in de steek gelaten.
EnglishIn both these cases, the principle of 'one member, one vote ' would be abandoned.
In beide bovenstaande gevallen zou van het beginsel " een lid, een stem " worden afgeweken.
EnglishThe citizens must not be abandoned on the hard shoulder of the information superhighway.
De burgers mogen niet achtergelaten worden op de pechstrook van de informatiesnelweg.
EnglishIn many other cases, people are simply expelled or abandoned to their fate.
In heel veel andere gevallen worden mensen gewoon uitgewezen of aan hun lot overgelaten.
EnglishLegal proceedings against Mrs Megawati Sukarnoputri should be abandoned.
Alle processen tegen mevrouw Megawati Sukarnoputri moeten gestaakt worden.
EnglishThe EU abandoned its restrictions with hardly any concessions in return.
De Europese Unie zag af van restricties zonder zelf ook maar enige gunsten te krijgen.
EnglishHow would it be if, in order to simplify things, we just abandoned this ill-conceived proposal?
Zou het niet veel eenvoudiger zijn om dit slechte plan gewoon van tafel te halen?
EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libië heeft zijn atoomprogramma wel stopgezet, maar ook dit had niets met het verdrag te maken.
EnglishUnfortunately, Malta has been abandoned and left to fend for itself.
Helaas is Malta aan zijn lot overgelaten en moet het voor zichzelf zorgen.
EnglishThe military option in Burundi must be abandoned once and for all.
Er moet voorgoed een einde komen aan het bewandelen van de militaire weg in Burundi.
EnglishSome Member States of the Union have abandoned the use of public stockholding bodies.
Sommige EU-lidstaten zijn afgestapt van publieke opslaginstanties.
EnglishAnd I eventually abandoned the book, and then Chris called me to talk at the conference.
Uiteindelijk stopte ik met het boek, en toen belde Chris me om te praten op de conferentie.
EnglishSadly, we are all familiar with the eyesore of abandoned car wrecks on our landscapes.
We worden allemaal maar al te vaak geconfronteerd met autowrakken die ons landschap ontsieren.
EnglishIt is high time that Parliament abandoned empty slogans and ideological dogma.
Het is de hoogste tijd dat ons Parlement afziet van bezwerende formules en ideologisch dogmatisme.
EnglishEverybody appreciates that the insistence on unanimity needs to be abandoned in this area.
Iedereen begrijpt dat men op dat gebied de eis voor eenparigheid van stemmen moet loslaten.
EnglishNuclear power is not safe and should therefore be abandoned.
Het gebruik van kernenergie is niet veilig en dient daarom afgebouwd te worden.

Synoniemen (Engels) voor "abandoned":

abandoned
abandon
abandonment