"Aarhus" in het Nederlands

EN

"Aarhus" - vertaling Nederlands

NL
EN

Aarhus {eigennaam}

volume_up
1. "city in Denmark", geografie
Aarhus
volume_up
Århus {eigenn.} (stad in Denemarken)
With Aarhus these situations should not be happening in Ireland.
Met Aarhus zouden deze situaties zich niet voordoen in Ierland.
I believe this regulation certainly helps to put flesh on the bones of Aarhus.
Ik denk dat deze verordening zeker zal helpen om Aarhus handen en voeten te geven.
The Aarhus Convention is an important element in a functioning democracy.
Het Verdrag van Aarhus is een belangrijk element in een goed functionerende democratie.

Voorbeeldzinnen voor "Aarhus" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe this regulation certainly helps to put flesh on the bones of Aarhus.
Ik denk dat deze verordening zeker zal helpen om Aarhus handen en voeten te geven.
EnglishIn particular, this applies to Item 5 of Article 6, and Article 8, of the Aarhus Convention.
Dat geldt vooral voor artikel 6, lid 5 en artikel 8 van het Verdrag van Aarhus.
EnglishThe Aarhus Convention is an important element in a functioning democracy.
Het Verdrag van Aarhus is een belangrijk element in een goed functionerende democratie.
EnglishWe have signed the Århus Convention and that is the starting point.
Aangezien wij dat Verdrag nu eenmaal hebben ondertekend, is dat het uitgangspunt.
EnglishThe directive being proposed is the first pillar in ratifying the Aarhus Convention.
De onderhavige richtlijn is de eerste pijler op weg naar ratificatie van het Verdrag van Aarhus.
EnglishDuring the entire process I have been rapporteur for the reports on the Århus Convention.
Tijdens de hele procedure ben ik rapporteur geweest voor de verslagen over het Verdrag van Aarhus.
EnglishThis does not fit in with the interpretation of Aarhus, so it could present problems.
Dat is niet in overeenstemming met de interpretatie van Aarhus, dus het zou problemen kunnen opleveren.
EnglishThe Århus agreement is an important part of viable democracy.
Het Verdrag van Aarhus is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie.
EnglishWith Aarhus these situations should not be happening in Ireland.
Met Aarhus zouden deze situaties zich niet voordoen in Ierland.
EnglishI am also rapporteur for the Council decision on the ratification of the Århus Convention.
Bovendien ben ik rapporteur voor het besluit van de Raad over de ratificatie van het Verdrag van Aarhus.
EnglishMr President, why do we need specific legislation to implement the Århus Convention?
Mijnheer de Voorzitter, waarom is er voor de toepassing van het Verdrag van Aarhus specifieke wetgeving nodig?
EnglishI turn to the proposal for a regulation implementing Århus within the institutions.
Dan kom ik nu op het voorstel voor een verordening tot uitvoering van het Aarhus-Verdrag binnen de instellingen.
EnglishMr President, the Århus Convention is very important.
Mijnheer de Voorzitter, het Verdrag van Aarhus is van grote betekenis.
EnglishIn addition, a proposal in the style of Aarhus must be established following compulsory consultation of the public.
Ook moet er een voorstel Aarhus komen over verplichte raadpleging van de bevolking.
EnglishThis should actively be made available to the public in line with the Aarhus Convention.
In overeenstemming met het Verdrag van Aarhus moet die informatie aan de bevolking beschikbaar worden gesteld.
EnglishSecondly, the ratification of the Aarhus Convention.
Het tweede probleem is de ratificatie van het Verdrag van Aarhus.
EnglishIt is even more important that the European Union should swiftly bring the Aarhus Convention into force.
Het is des te belangrijker dat de Europese Unie het Verdrag van Aarhus snel van kracht laat worden.
EnglishHowever, we cannot approve those changes which deviate significantly from the Aarhus Convention.
Daarentegen kunnen wij de amendementen die in hoge mate afwijken van het Verdrag van Aarhus niet goedkeuren.
EnglishI think that this violates the Aarhus Convention.
Mijns inziens wordt daarmee de Overeenkomst van Aarhus geschonden.
EnglishThe adoption of the Aarhus Convention by the European Union is a significant step in this direction.
De goedkeuring van het Verdrag van Aarhus door de Europese Unie is een belangrijke stap in deze richting.

Synoniemen (Engels) voor "Aarhus":

Aarhus
English