"Aachen" in het Nederlands

EN

"Aachen" - vertaling Nederlands

NL
EN

Aachen {eigennaam}

volume_up
1. "city in Germany", geografie
Aachen (ook: Aix-la-Chapelle)
volume_up
Aken {eigenn.} (stad in Duitsland)
Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
In de regio Aken, waar ik vandaan kom, ligt een stad die Herzogenrath heet.
In my region, I have seen Eindhoven, Louvain and Aachen, located in three countries, do exactly that.
In mijn regio zie ik Eindhoven, Leuven, Aken, in drie landen gelegen, nieuwe taken oppakken.
This Aznar plan is 200 times worse than the plan for an industrial estate between Aachen and Heerlen.
Dit Aznar-plan is 200 maal zo erg als het plan voor een industrieterrein tussen Aken en Heerlen.

Voorbeeldzinnen voor "Aachen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhere I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
In de regio Aken, waar ik vandaan kom, ligt een stad die Herzogenrath heet.
EnglishIn my region, I have seen Eindhoven, Louvain and Aachen, located in three countries, do exactly that.
In mijn regio zie ik Eindhoven, Leuven, Aken, in drie landen gelegen, nieuwe taken oppakken.
EnglishThis Aznar plan is 200 times worse than the plan for an industrial estate between Aachen and Heerlen.
Dit Aznar-plan is 200 maal zo erg als het plan voor een industrieterrein tussen Aken en Heerlen.
EnglishWe are, if you like, opponents and competitors in politics, since we both come from the Aachen region.
Wij zijn, zogezegd, tegenstanders, concurrenten van elkaar in de politiek: wij komen beiden uit het gebied rond Aken.
EnglishThis was said in May 1990 by the then Hungarian Foreign Minister, Mr Gyula Horn, when he received the International Charlemagne Prize in Aachen.
Dat is een uitspraak van de voormalige Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Gyula Horn, toen hij in mei 1990 de internationale ' Karlspreis ' in Aken in ontvangst nam.
EnglishOr do we think that a Turkish migrant from Genk in Belgium should not be able to look for work in Aachen in Germany, 35 km away, whilst his Italian neighbour is able to do so?
Of vinden we het nog normaal dat een Turks migrant uit Genk geen werk kan zoeken in Aken op 35 kilometer, terwijl zijn Italiaanse buur dat wel kan?
EnglishWhy should not architectural studies in Milan, for example, be offered with rather different emphases than in Aachen, for example, if the quality standards are good in both cases?
Waarom zou bijvoorbeeld de architectuurstudie in Milaan niet andere accenten leggen dan in Aachen, als beide maar beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen?

Synoniemen (Engels) voor "Aachen":

Aachen