"a while ago" in het Nederlands

EN

"a while ago" - vertaling Nederlands

EN

a while ago {bijwoord}

volume_up
It's our work -- that was a while ago, and it still is my favorite project -- of teleconferencing.
Het is een tijdje geleden en het is nog steeds mijn favoriete project: teleconferenties.
So, here's something that Lionel did a while ago.
Hier is iets dat Lionel een tijdje geleden heeft gemaakt.
That's not my claim, that's a CIA claim -- you can read it, it was declassified a while ago.
De CIA, niet ik, beweert dat - je kunt het lezen, het is een tijdje geleden vrijgegeven.

Voorbeeldzinnen voor "a while ago" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
Er heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die enige tijd geleden ondenkbaar was.
EnglishEven Mr Š pidla agreed with me on that to some degree a short while ago.
Pas nog was de heer u0160pidla het op dat punt tot op zekere hoogte met me eens.
EnglishIn the battle a little while ago...... many ships fell into the forest.
Tijdens een veldslag niet lang geleden...... vielen vele schepen in het bos.
EnglishAs I have already exceeded my allotted time a little while ago, I will be very brief.
Omdat ik eerder al de mij toebedeelde spreektijd heb overschreden, zal ik het kort houden.
EnglishSomething revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
Er gebeurde iets revolutionairs op diezelfde plek, enige tijd geleden.
EnglishMr Vidal-Quadras and Mr Valdivielso both mentioned this a while ago.
Zowel mijnheer Vidal-Quadras als mijnheer Valdivieso hebben zich hierover uitgelaten.
EnglishA while ago, when voting began there were nearly 200 of us here.
Bij het begin van de stemmingen waren hier ongeveer tweehonderd leden aanwezig.
EnglishLadies and gentlemen, we have just discussed this problem a short while ago.
Beste collega's, we hebben straks al over dit probleem gesproken.
EnglishI therefore also reject the comment which Mr Novo made some while ago as completely unjustified.
Wat nu in deze artikelen staat, gaat het kader van een verslag over 1996 te buiten.
EnglishA little while ago only 7 % of aid was granted to companies in difficulty.
Nog maar kort geleden werd slechts 7 % van de steun aan noodlijdende ondernemingen toegekend.
EnglishWork in the Commission today is organized differently from a little while ago.
De werkzaamheden van de Commissie zijn nu anders georganiseerd dan kortgeleden nog het geval was.
EnglishI stopped the water a little while ago, so everything should soon wither away.
Ik heb het water al stilgezet, dus alles zal straks verwelken.
EnglishThat's not my claim, that's a CIA claim -- you can read it, it was declassified a while ago.
De CIA, niet ik, beweert dat - je kunt het lezen, het is een tijdje geleden vrijgegeven.
EnglishI can only repeat the answer that I gave a short while ago to Mrs McKenna.
Ik kan hier alleen maar het antwoord herhalen dat ik aan de geachte afgevaardigde heb gegeven.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mijn eerste voorstel betreft de begroting van de Europese Unie, waarover we zojuist gesproken hebben.
EnglishI am, therefore, very sorry, as I said a short while ago in plenary, that he was not able to join us.
Het spijt mij dat, zoals ik ook zo straks al zei, hij niet aanwezig kon zijn.
EnglishMr Wolf, a little while ago I accused you of vulgar Marxism.
Ik weet niet wat het is, mijnheer Wolf, ik heb u onlangs eens plat marxisme verweten.
EnglishIt's our work -- that was a while ago, and it still is my favorite project -- of teleconferencing.
Het is een tijdje geleden en het is nog steeds mijn favoriete project: teleconferenties.
EnglishBecause what we saw here a short while ago was anything but calm.
Want wat wij net meegemaakt hebben, gaf toch wel iets anders te zien.
EnglishA short while ago, Mr President, you were speaking to us about Tunisia.
Mijnheer de Voorzitter, er is zojuist over Tunesië gesproken.

Vergelijkbare vertalingen voor "a while ago" in Nederlands

ago bijwoord
Dutch
while voegwoord
while zelfstandig naamwoord
while voorzetsel
Dutch
while
a voorzetsel