"to a turn" in het Nederlands

EN

"to a turn" - vertaling Nederlands

NL
EN

to a turn [idioom]

volume_up
to a turn
volume_up
perfect gebakken {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "to a turn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Bij naleving hoort een adequate controle en daarbij hoort een goede monitoring.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishOn the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Deze eisen kunnen een averechts effect hebben op de werkgelegenheid voor vrouwen.
English. ~~~ No, they turn across here.
Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.
EnglishThose who turn a blind eye to what has been happening for three years now in Iraq?
Degenen die hun ogen sluiten voor hetgeen nu al drie jaar lang in Irak gebeurt?
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Als ik aan de hendel draai en kracht zet, klinkt het als een blaffend hondje.
EnglishI turn them into two and three-dimensional pieces and sculptures and installations.
Ik verander ze in twee-en drie-dimensionale stukken, sculpturen en installaties.
EnglishAfter that basic introduction, I will now turn to the specific questions asked.
Dit gezegd hebbende, wil ik nu overgaan tot de specifieke vragen die gesteld zijn.
EnglishI turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.
Nu iets over de begroting van het Europees Parlement en de uitgaven van zijn leden.
EnglishAnd this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
Op dat moment begon het Solar Impulse project echt vorm te krijgen in mijn hoofd.
EnglishIt may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
Het kan blijken dat de biologische processen in de kolenmijnen gelijkaardig zijn.
EnglishThis in its turn is closely related to the principle of the separation of powers.
Dat beginsel is nauw verbonden met het beginsel van de scheiding van machten.
EnglishI shall now turn to the Bösch report and will firstly make some comments on this.
Dan wil ik het nu over het verslag-Bösch hebben en ik begin met enkele opmerkingen.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Als we nu niets ondernemen keren we de toekomst van deze planeet de rug toe.
EnglishWe need more entrepreneurs in Europe, who, in their turn, will create more jobs.
Europa heeft behoefte aan meer ondernemers die meer medewerkers werk geven.
EnglishThey turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
Zij laten gesjoemel oogluikend toe of treden in ieder geval niet hard genoeg op.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Nu wat betreft de geslagen vrouwen: er zijn trouwens ook mannen die worden geslagen!
EnglishIn turn, we decided to resume action in the WTO on the subsidies given to Boeing.
Wij hebben op onze beurt de WTO ingeschakeld in verband met de subsidies aan Boeing.
EnglishMr Jarzembowski asked whether the Council would now in turn accept the text.
De heer Jarzembowski vroeg of de Raad nu op zijn beurt de tekst zal goedkeuren.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 84 % voter turn-out speaks for itself.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, een opkomst van 84 % spreekt voor zich.

Vergelijkbare vertalingen voor "to a turn" in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
turn zelfstandig naamwoord