"A-one" in het Nederlands

EN

"A-one" - vertaling Nederlands

EN

A-one {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. "fist-class or excellent"

Voorbeeldzinnen voor "A-one" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishThe 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.
De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.
EnglishThree amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
Drie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
EnglishThis report is one of the most interesting documents I have read for a long time.
Dit verslag is een van de meest interessante documenten die ik ooit gelezen heb.
EnglishThe Commission is one of the chief administrators of development money worldwide.
De Commissie is een van de grootste beheerders van ontwikkelingsgeld ter wereld.
EnglishThere are many possibilities in many others fields, cleaning being one of them.
Op het gebied van reiniging en vele andere gebieden zijn er volop mogelijkheden.
EnglishI want to focus my remarks on one of the key topics for the summit: innovation.
- Ik wil mijn aandacht richten op innovatie, een van de hoofdthema's van de Top.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Het tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
EnglishThis is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
Dit is een van de kernpunten waarover het Parlement zich deze week moet buigen.
EnglishI was in the bath one day...... when I realized why I was destined for greatness.
Op een dag in bad... realiseerde ik me waarom ik voorbestemd ben voor grootheid.
EnglishFor example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
Zo'n verantwoordelijkheidsgebied is bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen.
EnglishBut last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Na een optreden, kon ik mezelf nog nauwelijks van het podium in de taxi slepen.
EnglishWe have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
Wij hebben exact één werknemer, die onze belangrijkste software-ontwikkelaar is.
EnglishAnd the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
Wat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Hij was recht voor de raap, oneerbiedig en ook een macho, een haantje de voorste.
EnglishHardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.
Er was nauwelijks iets met meer dan één ingrediënt, want het was een ingrediënt.
EnglishAnd one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
Een van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishI have every confidence that the decision you will reach will be a sensible one.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het een verstandige beslissing zal worden.

Synoniemen (Engels) voor "A-one":

A-one

Vergelijkbare vertalingen voor "A-one" in Nederlands

one voornaamwoord
one zelfstandig naamwoord
one telwoord
Dutch
a voorzetsel