"a number two" in het Nederlands

EN

"a number two" - vertaling Nederlands

EN

a number two {zelfstandig naamwoord}

volume_up
a number two (ook: one's business)

Voorbeeldzinnen voor "a number two" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd reason number two: it's much easier for the camera guy to film If I'm using smoke.
De tweede reden: het is veel makkelijker voor de cameraman als ik rook gebruik.
EnglishNumber two: I am going to put together an incredible line up of speakers for next year.
Nummer 2: Ik ga een ongelooflijke lijst aan sprekers samenstellen voor volgend jaar.
EnglishNumber two: This ecology of sharing needs freedom within which to create.
Punt twee: Deze ecologie van delen heeft vrijheid nodig waarin gecreëerd kan worden.
EnglishTrailer number two, you have a blank slate, you can to anything you want.
Voor de tweede caravan heb je carte blanche. ~~~ Je mag doen wat je wil.
EnglishWe find that the number two source of disability is depression in the age group of 15 to 44.
De ziekte die op nummer twee staat is depressiviteit in de leeftijdsgroep van 15 tot 44.
EnglishThis debuted at number two on the New York Times Best Seller list.
Dit kwam binnen als nummer twee van de New York Times-bestsellerslijst.
EnglishPrinciple number two is institutions that respect differences.
Het tweede beginsel is de totstandkoming van instellingen die verschillen eerbiedigen.
EnglishPrinciple number two is to have institutions to do that.
Het tweede beginsel is het bestaan van instellingen om voor dat respect te zorgen.
EnglishNumber two: a declining population means scarce labor.
Ten tweede zal een afnemende bevolking een tekort aan arbeidskrachten veroorzaken.
EnglishThen, at moment number two, you have the fake announcement go out.
Dan, op moment nummer twee, gaat de nep-aankondiging er uit.
EnglishNumber two: The riskiest thing you can do now is be safe.
Nummer twee: Het meest riskante dat je kunt doen is op zeker spelen.
EnglishBut that brings me to lesson number two: cells do all the work.
Dat brengt me bij les nummer twee: cellen doen al het werk.
EnglishThen, number two, we keep these rules a secret from the dog.
Als nummer twee houden we deze regels geheim voor onze hond.
EnglishNathan was the number two person at the San Francisco SPCA.
Nathan was nummer twee op het dierenasiel van San Francisco.
English(Laughter) And number two, do not build a reformer on the ocean.
(Gelach) Ten tweede: bouw geen centrale op de oceaan.
EnglishParliament's own reform process is of the utmost significance and is priority number two.
Het eigen hervormingsproces van het Europees Parlement is van het grootste belang, en dat is prioriteit nummer twee.
EnglishMessage number two: make your partner a real partner.
Boodschap nummer twee: maak van je partner een echte partner.
EnglishRequest permission to move to crash site number two on foot.
Vraag toestemming om te voet naar rampplek 2 te gaan.
English(Laughter) Paragraph number two: You may actually have to just get very blunt and say what's really on your mind.
Paragraaf nummer twee, Misschien moet je heel grof zijn en zeggen wat er echt op je hart ligt.
EnglishNumber two, it's imperfect; it's not very glamorous, and it doesn't suddenly start and suddenly end.
Ten tweede, het is niet perfect, het is niet erg betoverend, en het begint en eindigt niet vanuit het niets.

Vergelijkbare vertalingen voor "a number two" in Nederlands

two zelfstandig naamwoord
two telwoord
Dutch
number zelfstandig naamwoord
a voorzetsel