"a native of" in het Nederlands

EN

"a native of" - vertaling Nederlands

EN

a native of

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "a native of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut if these women were to return to their native country, they would be ostracized.
Maar wanneer zo'n vrouw naar haar land zou terugkeren, zou zij worden verstoten.
EnglishHoneybees are not native to America; they were introduced with the colonialists.
Honingbijen waren niet inheems in Amerika; ze zijn geïntroduceerd door de kolonisten.
EnglishWe compiled all the information about where the Native Americans were, the Lenape.
We verzamelden alle informatie over de verblijfplaatsen van de indianen, de Lenape.
EnglishSo Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry.
Indianen gebruiken een combinatie van circulaire symmetrie en viervoudige symmetrie.
EnglishNarrator: A word about Galvao, a very rare kind of bird native to Brazil.
Verteller: "De Galvao-vogel is een zeldzame vogelsoort die alleen voorkomt in Brazilië.
EnglishBut frequently it is not the native people who are the biggest threat to the environment.
Dikwijls vormen echter niet de autochtone bewoners de grootste bedreiging voor het milieu.
EnglishAtrocities affect especially the over 250 thousand native Hungarians living in the region.
Wreedheden worden vooral begaan tegen de 250 000 etnische Hongaren die in de regio wonen.
EnglishShe was a leader of the Menominee tribe, a Native American peoples.
Ze was een leider van de Menomineestam, een Amerikaanse indianenstam.
EnglishShould there be an international language of command or should the country's native language be used?
Moet er een internationale taal gebruikt worden of de taal van het betreffende land?
EnglishI think that means doodling is native to us and we simply are denying ourselves that instinct.
Het betekent dat doedelen aangeboren is en dat we ons simpelweg ons eigen instinct ontzeggen.
EnglishI work in a lab where we take cells out of their native environment.
Ik werk in een lab waar we cellen uit hun eigen omgeving halen.
EnglishWe've focused in the U.S. on African-American students as well as Native American and Latino.
In de VS hebben we ons gericht op Afrikaans-Amerikaanse studenten, Native Americans en Latino's.
EnglishIt is believed that this is the work of British paedophiles who have fled their native country.
Men gaat ervan uit dat hier Britse pedofielen achter zitten die hun eigen land zijn ontvlucht.
EnglishWith this event, a new era in Native American history began.
De droom van een volk ging daar verloren, en het was een mooie droom."
EnglishAre there specific rules for importing non-native species?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
EnglishIn Finland, Swedish is both a native language and a neighbouring language.
In Finland is het Zweeds zowel moedertaal als buurtaal.
EnglishConnected with that is a respect for one’ s native language.
Het respect voor de eigen moedertaal houdt daarmee verband.
EnglishAnd as this article points out, "The average native of any city in China knows nothing of chop suey."
Zoals dit krantenartikel zegt: "De gemiddelde inwoner van een Chinese stad weet niets van chop suey."
EnglishThroughout the whole debate, the importance of leghold traps for native peoples has been deliberately exaggerated.
In de hele discussie wordt het belang van de wildklemmen voor inheemsen bewust overdreven.
EnglishBut, Mr Bashir, you know your native Africa better than I do.
Maar u kent Afrika, waar u geboren bent, beter dan ik.

Vergelijkbare vertalingen voor "a native of" in Nederlands

of voorzetsel
native bijvoeglijk naamwoord
native zelfstandig naamwoord
a voorzetsel