"a.m." in het Nederlands

EN

"a.m." - vertaling Nederlands

volume_up
a.m. [afkorting]
EN

a.m. [afkorting]

volume_up
They eventually left at 4 a. m., although they were supposed to have left at 7 p. m. on the previous day.
Zij vertrokken uiteindelijk om 4 uur 's morgens, hoewel ze eigenlijk al om 19.00 uur 's avonds de vorige dag hadden moeten vertrekken.
All my colleagues in the European Council came to Luxembourg between 30 May and 12 June, from 8.30 a. m. until 10.30 p. m.
Al mijn collega-leden van de Europese Raad zijn in Luxemburg bij mij langs geweest, tussen 30 mei en 12 juni, van 8.30 uur 's morgens tot 22.30 uur 's avonds.
We hear of people being held in the football stadium until 3 a. m., by which time no public transport was available and they had to walk home.
Wij krijgen te horen dat mensen tot 3 uur 's morgens in het voetbalstadion zijn vastgehouden, en tegen die tijd was er geen openbaar vervoer meer en moesten zij naar huis lopen.
Got a low-tide warning in the a. m. for you.
Ik heb een laag getijde voor je in de morgen.

Voorbeeldzinnen voor "a.m." in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishAt 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
Ze grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
EnglishAnd he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
Hij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
EnglishBecause of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Door wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Ik heb het niet over zweverige toestanden, over cultuur of psychologie, of gedrag.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Dus als ik op een vlucht van 12 uur zit, zie je het vliegveld waar ik van vertrok.
English♫ ♫ Sharing makes me happy, makes heaven happy too ♫ ♫ I'm happy.
Kun je het zien? ~~~ ♫ ♫ Delen maakt me blij, en de hemel ook ♫ ♫ Ik ben blij.
EnglishI'm not going to do what I planned to do, and I put myself into absolute panic.
Ik doe niet wat ik van plan was te doen, en ik breng mezelf in absolute paniek.
EnglishI was told, at 7 p. m. this evening, that only one amendment had been introduced.
Vanavond werd mij om 19.00 uur verteld dat er maar een amendement is ingediend.
EnglishYou're gonna believe everything I'm telling you once we get to your house, okay?
Als we eenmaal bij je huis zijn zul je alles geloven dat ik zeg. oké? kom op.
EnglishIt may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.
Het mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.
EnglishNow, there's no real reason I'm aware of for that, but that seems to be the case.
Daar is, voor zover ik weet, geen echte reden voor, maar dat lijkt zo te zijn.
English(Applause) I'm going to finish up with a song of mine called "Weather Systems."
(Applaus) Ik wil eindigen met één van mijn liedjes getiteld "Weather Systems."
EnglishThe unhealthy shame I'm talking about is the one that makes you so sick inside.
De ongezonde schaamte waarover ik het heb, is het die je zo ziek maakt van binnen.
EnglishI'm sitting here in New York with Michel Sidibe -- he's the director of UNAIDS.
Hier zit ik in New York met Michel Sidibe. ~~~ Hij is de directeur van UNAIDS.
EnglishWhat I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
Ik wil het hebben over dingen die we tóch kunnen doen, terwijl er niets gebeurt.
EnglishTo do that I'm going to talk about my research as an economist on the epidemic.
Dit ga ik doen door te vertellen over mijn onderzoek als econoom over de epidemie.
EnglishAnd I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.
Volgens mij gaat het goed zolang ik blijf rouwen en huilen en dan weer verder ga.
EnglishThe editor of Discover told us 10 of them, I'm going to give you the eleventh.
De redacteur van Discover heeft ons er 10 verteld, en ik zal jullie de 11e geven.
EnglishSo today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.
Vandaag ga ik het met jullie hebben over de opkomst van samenwerkende consumptie.

Synoniemen (Engels) voor "a.m.":

a.m.

Vergelijkbare vertalingen voor "a.m." in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little