"a little bit" in het Nederlands

EN

"a little bit" - vertaling Nederlands

EN

a little bit {bijwoord}

volume_up
I'm going to show you a little bit of that long, extended process.
Ik ga u een klein beetje van dat lange, uitgebreide proces laten zien.
It's about people doing their bit to produce a little bit, and it all connecting.
Het gaat om mensen die op hun manier een klein beetje doen, en losse eindjes aan elkaar knopen.
I found myself becoming a little bit of a technophobe.
Ik dacht dat ik een klein beetje aan technofobie leed.

Voorbeeldzinnen voor "a little bit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishBut it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
Maar het is uh -- laten we kijken of het kunnen manipuleren zonder, um -- oeps.
EnglishI was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Ik zou het een beetje hebben... ~~~ ... over onderzoek, een beetje over de keuken.
EnglishI'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Ik zal wat vertellen over ons team, omdat dat een goed beeld geeft van wat we doen.
EnglishNow, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
PVC is iets beter, maar toch niet zo goed als het hout dat wij hebben gekozen.
EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Als je het een beetje verstoort, vooral qua toonhoogte, heb je het veranderd.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Anderzijds kunnen we een beetje bedriegen, zonder ons daarover schuldig te voelen.
EnglishAnd a little bit higher, why they have a glaze on a thing they call a thali.
Een stukje hoger hebben ze zelfs glazuur op een schaal die ze een thali noemen.
EnglishWe prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.
Wij verkiezen een kleine " niet veel soeps " boven een groot " helemaal niets ".
EnglishYou reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
Elke keer dat je iets doet, verdien je een tegoed, een tegoed voor het proberen.
EnglishOK, we'll talk just a little bit about commercial development for human space flight.
OK, ik wil het even hebben over commerciële ontwikkeling van bemande ruimtevaart.
English(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Gelach) Ze besluit om zich een beetje meer bewust te zijn van haar omgeving.
EnglishAnd then I thought about it a little bit, and I said, "Well, is it really that easy?
Toen ik er een beetje over had nagedacht, zei ik: 'Is het echt zo gemakkelijk?
EnglishIt was a little bit like TED: it brought a whole lot of very smart people together.
Het was een beetje zoals TED: Het bracht een heleboel erg slimme mensen bij elkaar.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
Dit is de belangrijkste dia van mijn lezing, ik blijf er even bij stilstaan.
EnglishSo you can actually make a complicated circuit using a little bit of computation.
Je kunt zo een ingewikkeld circuit maken met behulp van een beetje rekenen.
EnglishAnd so, as a cancer doctor, you look at this, and you get a little bit downhearted.
Als je als kankerarts hiernaar kijkt geraak je er een beetje van in de put.
EnglishSo we took his hand and we painted it to look a little bit more like Eddie's.
Dus namen we zijn hand en schminkten ze om meer op die van Eddie te lijken.
EnglishIt would be nice if we could see this dark matter a little bit more directly.
Het zou leuk zijn als we deze donkere materie een beetje directer zouden kunnen zien.
EnglishThere's a lot of exciting things, and I'm going to tell you a little bit about them.
Er zijn een heleboel spannende dingen en ik ga er jullie wat over vertellen.

Vergelijkbare vertalingen voor "a little bit" in Nederlands

little bijvoeglijk naamwoord
little zelfstandig naamwoord
Dutch
little bijwoord
Dutch
bit zelfstandig naamwoord
a voorzetsel