"A-level" in het Nederlands

EN

"A-level" - vertaling Nederlands

EN

A-level {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. onderwijs, Brits Engels
A-level
volume_up
Brits eindexamen [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "A-level" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
We hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Dit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
EnglishTherefore there is continuing concern in Member States and at Commission level.
Het blijft dan ook een bron van bezorgdheid in de lidstaten en bij de Commissie.
EnglishWe cannot, though, create clarity in a conflict situation via the political level.
Bij conflicten kunnen wij echter niet via de politiek duidelijkheid verschaffen.
EnglishWe do not therefore share the report's predilection for legislation at EU level.
Wij hebben bijvoorbeeld niet dezelfde voorliefde voor communautaire wetgeving.
EnglishBut at Council level at the moment an extraordinarily dirty game is being played.
Maar op Raadsniveau wordt op dit moment een buitengewoon vies spelletje gespeeld.
EnglishAnd there are historic attempts that have had some level of technical success.
Er zijn historische pogingen die enige vorm van technisch succes hebben geboekt.
EnglishWe should like implementation at national level to be speeded up and stepped up.
We willen dat de nationale tenuitvoerlegging wordt versneld en geïntensiveerd.
EnglishOur objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
Ons oogmerk blijft het bereiken van een acceptabel Europees harmoniseringsniveau.
EnglishThe fight against illegal immigration also requires an effort at European level.
Mijn fractie wilde ongetwijfeld meer bereiken, net als de meeste leden van de Raad.
EnglishThe 0.9 % tolerance level is, in itself, on the very margin of detectibility.
De grenswaarde van 0,9 procent ligt zelf al op de grens van de waarneembaarheid.
EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Overigens is de reële rente laag genoeg om een stimulans voor groei te bieden.
EnglishAt EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
Maar op gemeenschapsgebied of in andere landen was een heel ander geluid te horen.
EnglishSubject: Low-level military flights over the territory of the Innu people in Canada
Betreft: Militaire laagvluchten over het territorium van het Innu-volk in Canada
EnglishThe exceptionally low excise level, particularly on tobacco, cannot be justified.
Het uitzonderlijk laag accijnsniveau vooral op tabak is niet te verantwoorden.
EnglishDeveloping a clear EU line on this question at the highest level is important.
Het is belangrijk dat hiervoor een heldere lijn namens de EU wordt uitgestippeld.
EnglishAs you see, there's a high correlation between temperature, CO2 and sea level.
Zoals je ziet, is er een grote correlatie tussen temperatuur, CO2 en zeeniveau.
EnglishThe dangers and threats demand that the problem is dealt with on a European level.
De gevaren en dreigingen nopen ons het probleem op Europees niveau aan te pakken.
EnglishThis too should be done at national level and by the respective Member States.
Ook dit hoort op nationaal niveau, door de respectieve lid-staten, te geschieden.
EnglishThe most important principle is to ensure a very high level of patient protection.
Het hoogste beginsel moet een zeer hoge mate van bescherming van de patiënt zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "A-level" in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
level bijvoeglijk naamwoord
level zelfstandig naamwoord