"A.K.A." in het Nederlands

EN

"A.K.A." - vertaling Nederlands

volume_up
A.K.A. [afkorting]
NL
EN

A.K.A. [afkorting]

volume_up
1. "also known as"
A.K.A.
volume_up
BBA [afk.] (beter bekend als)

Voorbeeldzinnen voor "A.K.A." in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is what it looks like, essentially, this credit and debt system, just for the U.K.
Zo ziet het er in feite uit dit credit en debet systeem, alleen maar voor het VK.
EnglishFirst thing to notice is, half of them do not even have access to a 401(k) plan.
Het eerste dat opvalt is dat de helft niet eens toegang heeft tot een pensioenspaarplan.
EnglishThis is U.K. government data, a completely independent site, Where Does My Money Go.
Dit is Britse overheidsdata, een compleet onafhankelijke site, Waar Blijft Mijn Geld.
EnglishThe members present are shown from A to K and the next page is the same.
De aanwezigen zijn gemeld van A tot en met K, en op de tweede pagina idem dito.
EnglishThis was a headline in a U.K. newspaper, The Guardian, not that long ago.
Dit was een kop in een Engelse krant, The Guardian, nog niet zo lang geleden.
EnglishIn practice, it does no such thing for there is a double lock on Article K9.
In de praktijk gebeurt dat niet omdat op artikel K.9 twee grendels staan.
EnglishWe are voting against recitals I, J and K and are abstaining from voting on paragraph 2.
Wij stemmen tegen de overwegingen I, J en K en onthouden ons wat paragraaf 2 betreft.
EnglishThe indents of Article 7(1) shall become points (a) to (k) respectively.
de streepjes van artikel 7, lid 1, worden respectievelijk de punten a) tot en met k);
EnglishThirdly, the conventions provided for in Article K.3 are desperately cumbersome.
Ten derde, de overeenkomsten van artikel K.3 zijn ontmoedigend log.
EnglishRobots like this can really change the way we do K through 12 education.
Robots als deze kunnen een revolutie betekenen voor het basis- en middelbaar onderwijs.
EnglishNow, you can see Africa's total debt there and the U.K. budget deficit for reference.
Hier zie je Afrika's totale schuld en, ter vergelijking, het begrotingstekort van het V.K.
EnglishMike Oates lives in the U.K. He's a director of an electroplating company.
Hij woont in het Verenigd Koninkrijk. ~~~ Hij is directeur van een galvaniseringsbedrijf.
EnglishNa DUKAZ CEHOZ pripojili níze podepsaní zplnomocnení zástupci k této smlouve své podpisy
Na DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy
EnglishTo give you a sense of the speed, the scale: the computer is just so amazingly fast, O.K.?
Om je een idee te geven van de snelheid, de schaal: de computer is zo ontzettend snel.
EnglishAnd yet, it is not taught in any K through 12 curriculum in America that I'm aware of.
Toch wordt dit bij mijn weten niet onderwezen in de lagere of middelbare school in Amerika.
EnglishIn the U.K. we have an epidemic of facial injuries among young people.
In de U.K. ~~~ hebben we een epidemie van aangezichtswonden bij jongeren.
EnglishWhich delegations have already made written submissions to the K4 Committee?
Welke delegaties hebben in de K4-commissie reeds schriftelijke standpuntbepalingen ingediend?
EnglishI believe that article K.3 of the Treaty on European Union was perfectly sound.
Ik denk dat artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie de juiste grondslag vormde.
EnglishWhat they do is, they eat this fruit, and it's called konlabos, with a K.
Wat ze doen is, ze eten dit fruit, ze noemen het konlabos, met een k.
EnglishAnd I'm delighted to see a great competition between the U.K. in blue, and the U.S. in red.
En ik ben blij om een grote competitie te zien tussen het VK in blauw, en de VS in rood.

Vergelijkbare vertalingen voor "A.K.A." in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch