"a Happy New Year!" in het Nederlands

EN

"a Happy New Year!" - vertaling Nederlands

EN

a Happy New Year! [voorbeeld]

volume_up
a Happy New Year!
May I wish the Bureau and the Fisheries Directorate of the Commission a happy new year?
Ik wens het voorzitterschap en de Commissie visserij een gelukkig nieuwjaar!
Mr President, Happy New Year to everybody and congratulations to our President.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en ik feliciteer onze Voorzitter.
Mr President, colleagues, a happy new year and millennium to you all.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik wens u een gelukkig nieuwjaar en millennium.

Voorbeeldzinnen voor "a Happy New Year!" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMay I wish the Bureau and the Fisheries Directorate of the Commission a happy new year?
Ik wens het voorzitterschap en de Commissie visserij een gelukkig nieuwjaar!
EnglishMr de Silguy, you now have the floor, and may I wish you a happy New Year.
Het woord is aan de heer de Silguy, die ik een voorspoedig 1998 toewens.
EnglishLastly, I would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!
Tot slot wens ik u allen een zalig Kerstfeest en prettige feestdagen!
EnglishMr President, Happy New Year to everybody and congratulations to our President.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en ik feliciteer onze Voorzitter.
EnglishMr President, first of all, I would like to wish everyone here in the House a happy new year!
Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wens ik alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar!
EnglishMr President, colleagues, a happy new year and millennium to you all.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik wens u een gelukkig nieuwjaar en millennium.
EnglishI wish you a happy new year, a good British and Austrian year, and I hope, a good European year.
Ik wens u allen een Brits, Oostenrijks en, naar ik hoop, ook Europees gelukkig nieuwjaar.
EnglishMr President, you have had the chance to wish us all a Merry Christmas and Happy New Year.
Mijnheer de Voorzitter, u heeft ons allen fijne Feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst.
EnglishSo first let me wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Ik wil jullie eerst en vooral het beste toewensen voor de komende feesten en voor volgend jaar.
EnglishI wish you: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - a Happy Christmas and a Happy New Year.
Ik wens u allen Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, oftewel zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
EnglishI would also like to wish you a Happy New Year, Mr President.
U ook een hele goede jaarwisseling gewenst, Voorzitter.
EnglishI am sure the House would like to join me in wishing you too a Merry Christmas and a Happy New Year.
Namens onze Vergadering zou ik u op mijn beurt de beste wensen voor het nieuwe jaar willen doen toekomen.
EnglishI shall do no less than everyone else and also wish everyone a happy New Year, not least the Commissioner.
Ik wil niet bij de anderen achterblijven en ook ik wens u een gelukkig nieuwjaar, vooral de commissaris.
EnglishMerry Christmas and a Happy New Year!
Ik wens u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
EnglishUntil they do we should support Mr Lannoye and his amendments and wish him a happy New Year.
Tot het moment dat dit wel gebeurt, moeten wij de heer Lannoye en zijn amendementen steunen en hem een heel gelukkig nieuwjaar toewensen.
EnglishLet me start like everyone else by wishing everyone a happy New Year and thanking the Commissioner for his reply.
Net als de anderen wil ik u allen allereerst een gelukkig nieuwjaar wensen, en de commissaris danken voor zijn antwoord.
EnglishMerry Christmas and a Happy New Year!
EnglishMerry Christmas and a Happy New Year!
EnglishHappy Christmas and a Happy New Year.
EnglishI would also like to take the opportunity to wish all those present in the Chamber a Merry Christmas and a Happy New Year.
Voorts wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om alle aanwezigen een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.