"a good deal" in het Nederlands

EN

"a good deal" - vertaling Nederlands

EN

a good deal [idioom]

volume_up
1. "of something"
Galileo will bring a good deal of direct benefits, such as the EGNOS navigation system, due to make its appearance this spring.
GALILEO brengt een groot aantal directe voordelen met zich mee, zoals het aanvullend Europees navigatiesysteem EGNOS, dat in het voorjaar in werking zal treden.

Voorbeeldzinnen voor "a good deal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
De schaarste aan visa leidt tot veel omkooppraktijken in de consulaten.
EnglishSome progress has already been made but I am anxious to make a good deal more.
Er is al enige vooruitgang geboekt, maar ik wil nog veel meer bereiken.
EnglishA good deal has changed in Europe since the first directive in this area.
Er is veel veranderd in Europa sinds de eerste richtlijn op dit gebied.
EnglishNevertheless, there is certainly a good deal to be said for these programmes.
Toch zijn er heel wat argumenten om die programma's uit te voeren.
EnglishOn the contrary, there is a good deal of research to show that it is in fact effective.
Er bestaan vele onderzoeken waaruit precies het omgekeerde blijkt.
EnglishWe are constantly doing everything in our power, or at least a good deal.
Wij doen voortdurend al het mogelijke of in ieder geval zeer veel.
EnglishAnd today, therefore, I have learned a good deal more about the medical qualities of hops.
Zo heb ik vandaag weer heel wat meer vernomen over de geneeskundige kwaliteiten van de hop.
EnglishWe have a good deal in common, and together we could obtain more for each other in the world.
Wij hebben veel gemeen en wij zouden samen meer voor elkaar kunnen krijgen in de wereld.
EnglishMr President, there is a good deal to welcome in Mr Barros Moura's report.
Mijnheer de Voorzitter, het verslag van de heer Barros Moura bevat heel wat positieve elementen.
EnglishThe Council accepted a good deal of the report at first reading.
De Raad heeft vele onderdelen van het verslag in eerste lezing aangenomen.
EnglishNevertheless, in substance a good deal of progress had been made towards agreement on this instrument.
Toch was overeenstemming over dit instrument in essentie veel dichterbij gekomen.
EnglishI have a good deal of difficulty, however, with the report by Mr Bontempi.
Met het verslag van collega Bontempi heb ik echter veel moeite.
EnglishIn Sweden, we have a good deal of crime that is committed by people from across the Baltic Sea.
In Zweden worden heel wat misdrijven begaan door personen van de overkant van de Oostzee.
EnglishI believe that both parties have a good deal more planned with each other.
Ik denk dat beide partijen samen nog heel wat kunnen bereiken.
EnglishFinally, a good deal has been said about cooperation in the field of universities.
Ten slotte, Voorzitter, er is heel veel gesproken over samenwerking op het gebied van de universiteiten.
EnglishQuite frankly, I think it is rather disappointing that they receive a good deal of political support.
Eerlijk gezegd vind ik het nogal teleurstellend dat zij veel politieke steun krijgen.
EnglishIts barbaric curtailment leaves the world a good deal poorer.
Dat hij op barbaarse wijze uit ons midden is weggerukt, is een slag voor de hele wereld.
EnglishWe recognise that a good deal has been negotiated by the Commission.
We realiseren ons dat er flink is onderhandeld door de Commissie.
EnglishI know that a good deal needs to come from the Member States as well.
Ik weet dat er ook een groot bedrag uit de lidstaten moet komen.
EnglishAt the same time, I want to support a good deal of what Mrs Iivari said about minority language areas.
Verder sluit ik mij aan bij de woorden van mevrouw Iivari over de kleine taalgebieden.

Synoniemen (Engels) voor "a good deal":

a good deal

Vergelijkbare vertalingen voor "a good deal" in Nederlands

good bijvoeglijk naamwoord
good tussenwerpsel
good zelfstandig naamwoord
a voorzetsel