"a friend in need is a friend indeed" in het Nederlands

EN

"a friend in need is a friend indeed" - vertaling Nederlands

EN

a friend in need is a friend indeed [spreekwoord]

volume_up
a friend in need is a friend indeed

Voorbeeldzinnen voor "a friend in need is a friend indeed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.
Het is in de nood dat je je vrienden leert kennen, luidt een oude zegswijze in veel talen.
EnglishThere is a saying in my country – a friend in need is a friend indeed.
Er bestaat een spreekwoord in mijn land dat luidt: geen vriend zo groot als een vriend in nood.
Englisha friend in need is a friend indeed