"A-free" in het Nederlands

EN

"A-free" - vertaling Nederlands

NL
EN

A-free {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "A-free" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSome erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
Ons kader voor het vrij verkeer van goederen is ongemerkt al enigszins aangetast.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Wij willen consumenten de vrije keuze laten op basis van volledigere informatie.
EnglishArgentina can supply what customers want: beef which is guaranteed free from BSE.
Ziet u, Argentinië biedt wat de klanten nu vragen: gegarandeerd BSE-vrij vlees.
EnglishThe Group of the Greens/ European Free Alliance fully supports this resolution.
De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie steunt deze resolutie ten volle.
EnglishWhat has led to unemployment if not the political choice in favour of free trade?
Wat anders is er debet aan werkloosheid dan de politieke keuze voor vrijhandel?
EnglishMore must be done to provide information on BSE-free meat, and to advertise it.
Voorlichting over en promotie voor BSE-vrij vlees moeten worden geïntensiveerd.
EnglishThis Parliament has always insisted that baby food must be free of pesticides.
Het Parlement heeft altijd geëist dat babyvoeding vrij van pesticiden moet zijn.
EnglishAfter all, the free movement of persons is still very badly regulated in Europe.
Het vrij verkeer van personen is namelijk nog heel slecht geregeld in Europa.
EnglishThat is entirely for them, but they must be free to elect whomsoever they wish.
Maar die bevolking moet wel de vrijheid hebben om te kunnen kiezen wie ze wil.
EnglishEurope ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
Het Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
EnglishThe population as a whole will suffer so that the wealthy can get away scot-free.
Dan moet de gehele bevolking boeten, zodat de rijksten ontzien kunnen worden.
EnglishSo, the story that most people know is the story of free or open source software.
Het verhaal dat de meesten kennen het verhaal van gratis of “open-source" software.
EnglishAt the same time, we call for a strengthening of free and fruitful relations.
Tegelijkertijd vragen wij om de bevordering van vrije en vruchtbare betrekkingen.
EnglishThe people of Ukraine must be free to take decisions on their country ’ s future.
De bevolking van Oekraïne moet vrij over de toekomst van het land kunnen beslissen.
EnglishWe can have another Europe – the Europe of free peoples and sovereign nations.
Een ander Europa blijft mogelijk: dat van vrije volkeren en soevereine naties.
EnglishFor this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
Om deze reden dient de munt vrij van nikkel te zijn, tenminste in de buitenlaag.
EnglishThe free market economy includes elements which lead to a better environment.
De economie van de vrije markt bevat elementen die tot een beter milieu leiden.
EnglishThe only things that count, in the long run, are the market and free competition.
De enige zaken die er uiteindelijk toe doen zijn de markt en de vrije concurrentie.
EnglishPeople should, however, be able to gain easy and free access to product information.
Wel moeten mensen gemakkelijk en gratis toegang krijgen tot de productinformatie.
EnglishI should like to say that the definition of a drugs-free society is a good one.
Naar mijn mening is de definitie van een drugsvrije samenleving een goede definitie.

Vergelijkbare vertalingen voor "A-free" in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
free bijvoeglijk naamwoord