"a few days ago" in het Nederlands

EN

"a few days ago" - vertaling Nederlands

EN

a few days ago [voorbeeld]

volume_up
a few days ago
volume_up
een paar dagen geleden [vb.]
A similar incident occurred a few days ago in France, on the Italian border.
Hetzelfde is een paar dagen geleden in Frankrijk, vlak bij de grens met Italië, gebeurd.
I was looking at some figures a few days ago.
Ik heb een paar dagen geleden enige cijfers bekeken.
Dit was slechts een paar dagen geleden in Agumbe.

Voorbeeldzinnen voor "a few days ago" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe honourable Members are aware that a few days ago we began to deploy the force.
U weet dat wij enkele dagen geleden begonnen zijn met het inzetten van onze troepen.
EnglishA few days ago, a French vessel, the An Oriant, based in Brittany, was shipwrecked.
Enkele dagen geleden is het uit Bretagne afkomstige Franse schip An Oriant vergaan.
EnglishMadam President, a few days ago, during the summer, I went on holiday to Estonia.
Mevrouw de Voorzitter, enkele dagen geleden was ik op vakantie in Estland.
EnglishA similar incident occurred a few days ago in France, on the Italian border.
Hetzelfde is een paar dagen geleden in Frankrijk, vlak bij de grens met Italië, gebeurd.
EnglishI was at a conference held by our group a few days ago in Banja Luka.
Ik was enkele dagen geleden in Banja Luka bij een conferentie van onze fractie.
EnglishA few days ago, the European Council took a positive decision to this effect in Nice.
De Europese Raad in Nice heeft daartoe enige dagen geleden een positief besluit genomen.
EnglishMr President, enlargement of the European Union finally took place a few days ago.
Mijnheer de Voorzitter, de uitbreiding van de Europese Unie is sinds enkele dagen een feit.
EnglishFor a number of years, and until a few days ago, we had received no reply.
Wij hebben dus jaren moeten wachten op een antwoord dat maar niet kwam.
EnglishMr President, just a few days ago books were burned in my country.
Mijnheer de Voorzitter, enkele dagen geleden zijn in mijn land boeken verbrand.
EnglishFiji was a secure country until a few days ago, and overnight it ceased to be one.
Fiji was tot voor kort een veilig land, maar van de ene dag op de andere was het dat niet meer.
EnglishWe discussed the Charter of Fundamental Rights here in the House a few days ago.
Wij hebben hier nog maar enkele dagen geleden over het Handvest van de grondrechten gedebatteerd.
EnglishUp until a few days ago they had been approaching Turkish ports.
Sedert vorige week mogen de schepen van dit land geen Turkse havens meer aandoen.
EnglishA few days ago, I had a visit from the lawyer acting for the industrialist Mr Khodorkovsky.
Enkele dagen geleden was de advocaat van de industrieel Chodorkowski bij mij op bezoek.
EnglishAre these not the people whom Mr Robertson was calling criminals just a few days ago?
Was het niet de heer Robertson die deze rebellen enkele dagen geleden nog misdadigers noemde?
EnglishA few days ago, a second man died of tonsillitis of all things.
Enkele dagen geleden is er weer iemand gestorven en wel aan een amandelontsteking.
EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
President Poetin heeft het ontslag van de Russische regering pas enkele dagen geleden aangekondigd.
English   – Mrs Zorba, the Foreign Minister of Turkey was in Brussels a few days ago.
- Geachte afgevaardigde, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken was enkele dagen geleden in Brussel.
EnglishThe summit between the European Union and the African countries was held just a few days ago.
Enkele dagen geleden heeft de Top van de Europese Unie en de Afrikaanse landen plaatsgevonden.
EnglishMr President, a few days ago, I was on holiday by the sea, sunbathing on a yacht.
Mijnheer de Voorzitter, ik was enkele dagen geleden op vakantie aan zee en lag op een jacht te zonnebaden.
EnglishThe members of the Quartet met in New York a few days ago.
Enkele dagen geleden zijn de leden van het Kwartet opnieuw bijeengekomen in New York.