"to a fault" in het Nederlands

EN

"to a fault" - vertaling Nederlands

volume_up
to a fault {bw.} [idioom]
EN

to a fault {bijwoord} [idioom]

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to a fault" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is a pity, but it is the fault of all the political parties on the ground.
Jammer is het, maar alle politieke partijen in het land hebben hieraan schuld.
EnglishThey would be able to say to others: look - you cannot do it, you are at fault.
Zij zouden tegen anderen kunnen zeggen: " Als jullie het niet kunnen, eigen schuld ".
EnglishNo doubt it is my fault that I have been unaware of your existence in recent years.
Het ligt vast aan mij dat uw bestaan mij in de afgelopen jaren niet was opgevallen.
EnglishThat is not a fault of the parliamentary secretariat; unfortunately it is my mistake.
Dat is niet de schuld van het secretariaat maar ligt jammer genoeg aan mijzelf.
EnglishThe sluggish pace of implementation is not the fault of the committees, in any case.
Het trage verloop van de uitvoering zit in elk geval niet vast op de comités.
EnglishThe fact that this European pillar does not exist is not the Americans ' fault.
En dat deze Europese zuil ontbreekt, is niet de schuld van de Amerikanen.
EnglishFinally, this liability must be in proportion to the acknowledged fault.
Tenslotte moet deze aansprakelijkheid in verhouding staan tot de erkende schuld.
EnglishIt is not my fault if you were not at the sitting at the time of the vote.
Het is niet mijn schuld dat u zich tijdens de stemming niet in de zaal bevond.
EnglishThis cannot be said of all her colleagues, but that is no fault of hers.
Dit kan niet worden gezegd van al haar collega's, maar dat is niet haar schuld.
EnglishIn this context the Council deserves the most criticism, but Parliament is also at fault.
In dit verband verdient vooral de Raad kritiek, maar feitelijk ook het Parlement.
EnglishIt is not its fault that it has taken so long to find its way to the European Union.
Het is niet de schuld van Polen dat het pas zo laat de weg vindt naar de Europese Unie.
EnglishMr President, I am sorry I was not here earlier: it was Air France’ s fault.
-- Mijnheer de Voorzitter, het spijt me dat ik hier niet eerder kon zijn.
EnglishIf the OBD discovers a defect in the exhaust system, the fault must be removed.
Wanneer het OBD-systeem een defect aan de uitlaat ontdekt, moet de schade hersteld worden.
EnglishMadam Presidentin-Office, this is not your fault, but we only have you to talk to here.
Mevrouw de Raadsvoorzitter, u kunt er niets aan doen, maar u bent ons aanspreekpunt.
EnglishAnd it is not the fault of our minister, but of the former socialist government.
En het probleem is niet veroorzaakt door onze minister maar door de socialistische regering.
EnglishWe are being made to bear the consequences of something that is not our fault.
Wij trekken het boetekleed niet aan, maar desondanks zullen wij er wel voor moeten boeten.
EnglishMany, through no fault of their own, are tragically forced into receivership as a result.
Veel bedrijven gaan hierdoor zelfs failliet, zonder daar zelf schuld aan te hebben.
EnglishWe then say it is their own fault, they themselves are to blame, they do not fit in.
Het is hun eigen schuld, zegt men dan, ze hebben het uitgelokt, ze passen zich niet aan.
EnglishWhat I now find fault with is that absolutely no remarks were made about my person.
Wat ik hier nu mis, is dat er helemaal geen persoonlijke uitlatingen over mij zijn gedaan.
EnglishIt is often the fault of differences in traffic legislation in the various Member States.
Niet zelden komt het ook door verschil in verkeerswetgeving in de diverse lidstaten.

Synoniemen (Engels) voor "to a fault":

to a fault

Vergelijkbare vertalingen voor "to a fault" in Nederlands

fault zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little