"a drop in the ocean" in het Nederlands

EN

"a drop in the ocean" - vertaling Nederlands

EN

a drop in the ocean [idioom]

volume_up
The proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
Dit project verdient steun, maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
However, that initiative is a drop in the ocean compared to what is needed.
Dit initiatief is echter maar een druppel op de gloeiende plaat vergeleken bij wat nodig is.
So the financial resources available to us are a drop in the ocean here.
Dan is datgene wat wij aan financiële middelen hebben, een druppel op de gloeiende plaat.

Voorbeeldzinnen voor "a drop in the ocean" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
Dit project verdient steun, maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
We werken hier al aan, maar het is de bekende druppel op een gloeiende plaat.
EnglishEven that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
Dat is dus geen geslaagd compromis, maar slechts een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishWe have to be clear that these subsidies are only a drop in the ocean.
Wij moeten goed beseffen dat die premies slechts een druppel op een hete plaat zijn.
EnglishCompared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
Afgezet tegen de totale wetgevingsproductie is het slechts een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishHowever, that initiative is a drop in the ocean compared to what is needed.
Dit initiatief is echter maar een druppel op de gloeiende plaat vergeleken bij wat nodig is.
EnglishSo the financial resources available to us are a drop in the ocean here.
Dan is datgene wat wij aan financiële middelen hebben, een druppel op de gloeiende plaat.
EnglishWe do have the Leader initiative, but that is only a drop in the ocean.
Wat we niet bereikt hebben, is de " steun voor landelijke gebieden " waar wij om gevraagd hadden.
EnglishOtherwise that is also just a drop in the ocean and it will only have a secondary effect.
Anders is ook dat een slag in de lucht, en zijn er alleen links en rechts lieden die mee profiteren.
EnglishLIFE is just a drop in the ocean of European policy.
In de Europese politiek is LIFE slechts een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishDespite all this, Daphne is no more than a drop in the ocean.
Ondanks alles is Daphne slechts een druppel op de gloeiende plaat.
EnglishUnfortunately it is often no more than a drop in the ocean.
Helaas is dit vaak niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishThe 50 000 tickets that you mentioned, Commissioner, these are a drop in the ocean.
De 50.000 plaatsen die u ons aankondigde, mijnheer de Commissaris, vormen slechts een druppel op de gloeiende plaat.
EnglishThe EUR 2 million the Commission has allocated to the free media is but a drop in the ocean.
De twee miljoen euro die de Commissie vrijgemaakt heeft voor de vrije media, is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishWe must not lose sight of the fact that any public money we can give is a mere drop in the ocean.
We moeten goed beseffen dat alle overheidssteun aan Rusland uiteindelijk niets meer is dan een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishA budget of this level should therefore be approved, even if I still think this is only a drop in the ocean.
Dit bedrag dient beschikbaar te worden gesteld, ofschoon het naar mijn mening maar een druppel op een gloeiende plaat is.
EnglishThe masses of humanitarian aid, including food, seem to be a drop in the ocean for the people who are desperately in need.
De humanitaire hulp en ook de voedselhulp lijken een druppel op een hete plaat voor de noodlijdende bevolking.
EnglishSo how can you now ensure that mainstreaming is implemented and does not just end up as a drop in the ocean?
Hoe kunt u garanderen dat er van de mainstreaming iets in huis komt en dat die meer wordt dan een druppel op een hete plaat?
EnglishIn that context, the EU financial contributions now being negotiated are little more than a drop in the ocean.
De financiële bijdrage van de EU, waarover thans wordt onderhandeld, is nauwelijks meer dan een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishAt a time when youth unemployment has reached 15-20 %, this programme is just a drop in the ocean anyway.
In tijden van hoge jongerenwerkloosheid van circa 15 tot 20 % van het totaal is dit hoe dan ook niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat.