"A:\ drive" in het Nederlands

EN

"A:\ drive" - vertaling Nederlands

EN

A:\ drive {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. IT
A:\ drive
volume_up
A:\-schijf {de}

Voorbeeldzinnen voor "A:\ drive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
EnglishIt's a nudibranch that has incorporated chloroplast inside it to drive its energy.
Het is een naaktslak die chloroplasten heeft opgenomen om aan energie te geraken.
EnglishSo it's going to be really important that he be able to drive me around some day.
Het gaat echt belangrijk zijn dat hij later in staat is om mij rond te rijden.
EnglishA check of my systems indicates my main drive circuit breaker... has been disabled.
Een check van mijn systeem leert mij dat mijn hoofdcircuit... uitgeschakeld is.
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
En iets waar je 1 uur mee kan rijden en dat je 8 uur moet opladen is niet praktisch.
EnglishIn Denmark, we will drive all the cars in Denmark from windmills, not from oil.
In Denemarken zullen we alle wagens aandrijven met windmolens, niet met olie.
EnglishThe computer tells you how to drive -- turn left, turn right, speed up, stop.
De computer vertelt je hoe je moet rijden - linksaf, rechtsaf, versnellen, stoppen.
EnglishNot only do they suppress the dopamine circuit, but they kill the sex drive.
Niet alleen onderdrukken zij het dopaminecircuit, maar ze vermoorden de seksdrive.
EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Op Cape Cod zijn idyllische weggetjes. ~~~ We kunnen hier allemaal autorijden.
EnglishWe have a fully autonomous vehicle that can drive into urban environments.
We hebben een volledig autonoom voertuig dat kan rijden in stedelijke omgevingen.
EnglishAnd some of these patients played a video game where they drive around a small town.
Sommige patiënten speelden een videospelletje waarbij ze rondreden in een kleine stad.
EnglishAnd then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
Ten slotte, helemaal gekleed voor de 90-minuten rit naar Copper Mountain.
English. ~~~ I still drive the same four-year-old Ford that I've driven.
Ik heb geen pensionnetje of zo. Ik rij nog steeds in mijn vier jaar oude Ford.
EnglishThis directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.
Deze richtlijn kan en moet tot een heus energie-efficiëntieoffensief leiden.
EnglishWhy is it, then, that we do not impose the same requirement on those who drive on our roads?
Waarom stellen we dan niet dezelfde eisen aan degenen die over onze wegen rijden?
EnglishEurope demands no less than an unequivocal drive to democratise decision-making.
Europa eist niet minder dan een duidelijk streven naar democratisering van de besluitvorming.
EnglishLet us drive forward the whole single market agenda, which is still too incomplete.
Laten wij vaart zetten achter de hele internemarktagenda, die nog steeds niet voltooid is.
EnglishSomeone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
Iemand moet de scherven bij elkaar vegen en de zaak weer op de rails zetten.
EnglishThe larger and broader roads would be there for many more cars to drive faster on.
Grotere en bredere wegen: daar kun je alleen nog maar harder op rijden, met nog meer auto's.
EnglishBuried in the hard drive, we found a deleted file with an account number to a bank in Zurich.
De harde schijf bevatte een verwijderd bestand van een Zwitserse bankrekening.

Vergelijkbare vertalingen voor "A:\ drive" in Nederlands

drive zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little