EN

a day [idioom]

volume_up
Two sugar pills a day beats one sugar pill a day.
Twee suikerpillen per dag werkt beter dan één suikerpil per dag.
They chat to each other every day, a few times a day actually.
Ze chatten dagelijks met elkaar, eigenlijk enkele keren per dag.
It enables him to hire men who used to get paid 50 cents a day and pay them five dollars a day.
Daardoor kan hij mensen aanwerven die vroeger 50 cent per dag verdienden, en ze 5 dollar per dag geven.

Voorbeeldzinnen voor "a day" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishToday is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
Vandaag is een historische dag voor het Parlement en voor het uitgebreide Europa.
EnglishThis decision was the subject of a press release issued on the same day, 20 June.
Dat besluit was onderwerp van een persmededeling van dezelfde dag, 20 juni 2001.
EnglishI was in the bath one day...... when I realized why I was destined for greatness.
Op een dag in bad... realiseerde ik me waarom ik voorbestemd ben voor grootheid.
Englishmore than the way most women's faces not only were never made up during the day,
meer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
EnglishThe Presidency of the Council is working on this every day, as is the Commission.
Het voorzitterschap van de Raad is er elke dag mee bezig, de Commissie eveneens.
EnglishI hope, Commissioner, to have an answer sooner or later, before the day is out.
Ik hoop, mijnheer de commissaris, dat ik voor de nacht valt van u antwoord krijg.
EnglishI practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.
Ik oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.
EnglishAnd one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.
Op een dag zal zo'n soort boot waarschijnlijk het wereldsnelheidsrecord breken.
EnglishMr President, today is an important day in the process of European integration.
Mijnheer de Voorzitter, dit is voor de Europese integratie een belangrijke dag.
EnglishYour commercial interests have won the day over Mrs Bjerregaard's animal welfare.
Uw handelsbelangen hebben gewonnen van het dierenwelzijn van mevrouw Bjerregaard.
EnglishAnd here comes Lucky Day, coming up from behind, passing Yellow Tail, Salmonella.
En daar komt Lucky Day helemaal van achteren... hij sprint nu echt naar voren.
EnglishLadies and gentlemen, today, 17 May, is International Day against Homophobia.
- Dames en heren, vandaag, 17 mei, is het de Internationale dag tegen homofobie.
EnglishWe are facing the disembarkation of illegal immigrants on a day-to-day basis.
Dag na dag worden we geconfronteerd met illegale immigranten die aan land komen.
EnglishI should like to see a financial report one day complement the present report.
Ik hoop dat het huidige verslag vervolledigd wordt door een financieel verslag.
EnglishThese talks in the Standing Veterinary Committee are taking place this very day.
Deze gesprekken vinden net vandaag in het Permanent Veterinair Comité plaats.
EnglishI want to talk to the 58 patients down here who are taking four milligrams a day.
Ik wil spreken met de 58 patiënten hier onderaan die vier milligram per dag nemen.
EnglishAnd meetings are just toxic, terrible, poisonous things during the day at work.
En meetings zijn heel venijnige, vreselijke, giftige zaken tijdens de werkdag.
EnglishSo it's going to be really important that he be able to drive me around some day.
Het gaat echt belangrijk zijn dat hij later in staat is om mij rond te rijden.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Omdat het Westen uiteindelijk altijd, indien nodig met geweld, zijn zin kreeg.
EnglishAnd the last day, the sun comes out, the Orcas come, they're right by the boat.
Op de laatste dag breekt de zon door en de orka's komen tot vlakbij de boot...

Synoniemen (Engels) voor "call it a day":

call it a day

Vergelijkbare vertalingen voor "a day" in Nederlands

day zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little