"a cup of coffee" in het Nederlands

EN

"a cup of coffee" - vertaling Nederlands

EN

a cup of coffee

volume_up
a cup of coffee

Voorbeeldzinnen voor "a cup of coffee" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor many people it is less than the cost of a cup of coffee or a newspaper.
Voor veel mensen is dat minder dan de prijs van een kop koffie of een krant.
EnglishHaving a cup of coffee with a friend or shopping for food involves mortal danger.
Een kop koffie drinken met een kameraad of boodschappen doen is levensgevaarlijk geworden.
EnglishLater on I paid 1 000 Ugandan shillings in the Sheraton Hotel for just one cup of coffee!
Later betaalde ik in het Sheraton Hotel voor slechts één kopje koffie 1.000 shilling!
EnglishSubsequently I paid 1000 Ugandan shillings for one cup of coffee.
Vervolgens betaalde ik 1 000 Oegandese shilling voor één kopje koffie.
EnglishThe cost of a cup of coffee can save a child's life, right.
Voor de prijs van een kopje koffie kon ik een kind redden, toch.
EnglishIf you go down to the Sheraton in Kampala, you pay one thousand Ugandan shillings for one single cup of coffee.
In het Sheratonhotel in Kampala betaal je voor één kopje koffie duizend Oegandese shilling.
EnglishBetter than a shower and a hot cup of coffee.
English(Laughter) Well, since I couldn't have my tea the way I wanted it, I ordered a cup of coffee, which the waiter brought over promptly.
(Gelach) Nu ik mijn thee niet kon krijgen zoals ik hem wilde, bestelde ik een kop koffie, die de ober meteen bracht.
EnglishEvery day in the morning, the first thing I do before my first cup of coffee, before I brush my teeth, I open my notebook.
En 's morgens, het eerste wat ik doe vóór mijn eerste kop koffie, voordat ik mijn tanden poets, is in mijn aantekenboekje kijken.
EnglishNot in a very scientific way -- she puts up a little cup of coffee or cup of tea and asks patients, family, relatives, "What's up?
Op een heel ongedwongen manier: ze zet een kopje koffie of thee en vraagt patiënten, familie, familieleden: "Wat scheelt er aan?
EnglishWant a cup of coffee?
EnglishThis is what our effort means in relative terms: the price of a cup of coffee per week for each inhabitant of the rich countries; our generosity goes no further than that.
Dat is de relatieve grootte van onze inspanning: de prijs van één kop koffie in de week per inwoner van de rijke landen; verder gaat onze gulheid niet.
EnglishPlease bear in mind that the EUR 70 that each European pays per year in the rich countries for the purposes of development aid is equivalent to the price of one cup of coffee per week.
Bedenk dat de 70 euro die iedere Europeaan in de rijke landen jaarlijks betaalt bij wijze van ontwikkelingshulp, overeenkomt met de prijs van één kop koffie in de week.
EnglishTake that same good, and perform the service of actually brewing it for a customer, in a corner diner, in a bodega, a kiosk somewhere, you get 50 cents, maybe a buck per cup of coffee.
Neem datzelfde goed, lever de dienst van het koffiezetten voor een klant, in een eethoek, in een bodega, een kiosk, en je krijgt 50 cent, misschien een dollar per kop koffie.
EnglishI really find and this is the main reason we have to do it that a cup of coffee at home or here in Strasbourg is much more enjoyable than on the road in Luxembourg if one does happen to go by car.
Ik vind ook eigenlijk en daarom moeten we het ook vooral doen dat een kop koffie thuis of hier in Straatsburg veel lekkerder is dan onderweg in Luxemburg als je toch met de auto gaat.