"to a certain point" in het Nederlands

EN

"to a certain point" - vertaling Nederlands

EN

to a certain point [voorbeeld]

volume_up
We can certainly consider liberalisation up to a certain point.
Van liberalisering kan tot op zekere hoogte wel gesproken worden.
One might say - and this is not the first time I am saying this - that the sector is diseased up to a certain point.
Je zou kunnen zeggen - en ik heb het al vaker gezegd - dat de sector tot op zekere hoogte ziek is.

Voorbeeldzinnen voor "to a certain point" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt a certain point, the man, still hiccupping, had sex with his wife.
Op een gegeven moment had de man, nog steeds hikkend, sex met zijn vrouw.
EnglishHitherto, this has been somewhat taboo up to a certain point.
Voor de rest zijn er heel veel wensen op het gebied van de gezondheidszorg.
EnglishAnd at a certain point, you look around, you're like, "Whoa, this is a really nerdy crowd."
Op een gegeven moment kijk je om je heen, en je denkt, "Wow, dit is echt een nerderig publiek."
EnglishBecause I had to, at a certain point, say, "What am I doing out here?
Omdat ik op een bepaald moment moest zeggen: "Wat doe ik hier?
EnglishWe can certainly consider liberalisation up to a certain point.
Van liberalisering kan tot op zekere hoogte wel gesproken worden.
EnglishIt is extremely important that we, at a certain point, become very good at managing this transition gap.
Het is buitengewoon belangrijk dat we dit overgangsprobleem vroeg of laat de baas worden.
EnglishAt a certain point in time, in 1969, things were really bad.
Op een gegeven moment, in 1969, stonden we er heel slecht voor.
EnglishIn other words, at a certain point, the two institutions will converge, but only briefly.
Er zal dus een moment komen dat beide instellingen samenvallen, maar dat zal slechts een overgangsperiode zijn.
EnglishI guess Parkinson's kind of creeps up over the years, but at a certain point you start seeing the symptoms.
Ik denk dat Parkinson geleidelijk de kop opsteekt, maar na jaren begin je dan de symptomen te zien.
EnglishNonetheless, at a certain point, choices have to be made.
Op een bepaald moment moeten er keuzes gemaakt worden.
EnglishMr President, at a certain point, the two institutions, EASA and JAA, will converge and work together.
Mijnheer de Voorzitter, op een bepaald moment zullen de twee instanties, het EASA en de JAA, elkaar overlappen.
EnglishWhat I mean is that we have arrived at a certain point.
Ik zeg dit, om aan te geven hoe ver het is gekomen.
EnglishOne might say - and this is not the first time I am saying this - that the sector is diseased up to a certain point.
Je zou kunnen zeggen - en ik heb het al vaker gezegd - dat de sector tot op zekere hoogte ziek is.
EnglishHe was designed so that, at a certain point, his aging process could be accelerated to reach your age more quickly.
Hij was zo ontworpen dat hij op een bepaald moment sneller zou... verouderen om uw leeftijd sneller te bereiken.
EnglishAt a certain point, you would realize that someone has the exact same thing, or one thing very similar, to something on your list.
Je zou beseffen dat iemand precies hetzelfde heeft of iets soortgelijks, als wat op jouw lijst staat.
EnglishThey come to a certain point and then stop.
EnglishI love this article because at a certain point they suggested that unattached hiccuppers could try masturbation.
Het leuke van dit artikel is dat op een gegeven moment gesuggereerd word dat ongebonden hikkers masturbatie konden proberen. .
EnglishWe also go even further and say that, from a certain point, sales of cosmetics tested on animals must cease.
Wij gaan nog een stap verder en zeggen dat dit verbod op een gegeven moment ook moet gaan gelden voor cosmetica die op dieren is getest.
EnglishYes, it works -- to a certain point.

Vergelijkbare vertalingen voor "to a certain point" in Nederlands

certain bijvoeglijk naamwoord
point zelfstandig naamwoord