"a.c." in het Nederlands

EN

"a.c." - vertaling Nederlands

EN

a.c. {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "Alternating Current"

Voorbeeldzinnen voor "a.c." in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBiofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
Biobrandstoffen hebben naast het positieve CO2-effect ook andere milieueffecten.
EnglishWell DigiNotar is a C.A.
Hoe konden mensen doodgaan door een hack als deze? ~~~ DigiNotar is een C.A..
Englishc) research into the effect of products on the environment and consumer health.
c) de gevolgen van de producten voor het milieu en de gezondheid van de consument.
EnglishI began to program one-chip computers and make objects out of P.C. boards, LEDs.
Daarmee begon ik te programmeren, en ik maakte objecten van pc-borden, LEDs.
EnglishL'il C: I tell them to create a ball, and then you just use that ball of energy.
L'il C: Ik zeg dat ze een bal moeten vormen, en dan gebruik je gewoon die energiebal.
EnglishWe're working with the Machine Perception Laboratory at the U.C. San Diego.
We werken samen met het Laboratorium voor Machineperceptie, aan de UC San Diego.
EnglishSo I put a big C stamp on your forehead and then I say, "Here's a unicycle."
Dus zet ik een grote C-stempel op je voorhoofd en zeg ik: "Hier is een eenwieler."
EnglishThat case is pending before the Court of Justice under Registry number C-265/ 95.
Deze rechtszaak is bij het Europees Hof van Justitie onder nummer C2-65/95 aanhangig.
EnglishThe artist M.C. ~~~ Escher exploited that in some of his wonderful prints.
De kunstenaar M.C.Escher gebruikte dat in sommige van zijn wondermooie figuren.
EnglishBL: The white material is a type of bacteria that thrives at 180 degrees C.
BL: Die witte kleur is een soort bacterie die gedijt bij een temperatuur van 180°C.
EnglishSo I want to begin with this this wonderful illusion by [Dutch] artist M.C.
Ik wil beginnen met deze prachtige illusie door de Nederlandse kunstenaar M.C. Escher.
EnglishWe know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
Wij weten dat de planeet thans 0,6oC warmer is dan honderd jaar geleden.
EnglishIt's very fashionable to talk about human trafficking, in this fantastic A-C hall.
Het is erg trendy om over mensenhandel te praten, in deze mooie zaal met airconditioning.
EnglishSo each of these coffee cans has three pounds of C4 in it.
Dit is Ed Day, die -- elk van die koffieblikken bevat anderhalve kilo C4.
EnglishI learned about this from a professor at U.C. Davis called Jason DeJong.
Ik leerde hierover van een professor aan U.C. Davis, die Jason DeJong heet.
EnglishWe know that by 2020 our environment will have warmed up by another 0.8oC.
We weten dat in 2020 ons milieu nog eens 0,8oC warmer geworden zal zijn.
EnglishExcept they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.
Behalve dan als ze kunnen inbreken in een buitenlandse C.A. en valse certificaten afleveren.
EnglishIt is based on recital C, which indicates the failure of repressive policies.
Ze is gebaseerd op overweging C, waarin gezegd wordt dat het repressiebeleid gefaald heeft.
Englishthe modernisation of social protection systems without prejudice to point (c).
de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming, onverminderd het bepaalde onder c).
EnglishMadam President, the Commissioner has not given us any answer on the subject of INTERREG 2c.
Mevrouw de Voorzitter, Sir Leon Brittan heeft niets over INTERREG-2c gezegd.

Vergelijkbare vertalingen voor "a.c." in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little