"a bunch of" in het Nederlands

EN

"a bunch of" - vertaling Nederlands

NL
EN

a bunch of

volume_up
a bunch of (ook: many, a pile of)

Voorbeeldzinnen voor "a bunch of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
Dan vragen we om een hoop dingen te waarderen, inbegrepen hoeveel het kietelt.
EnglishIt's got a little, tiny dome, and it's got a bunch of gnarly stuff on its nose.
Het heeft een erg kleine bult en nog een bos knoestige dingen op zijn neus.
EnglishBut in my first 25 years of career, I had a bunch of different experiences.
Maar in de eerste 25 jaar van mijn carrière, had ik heel wat andere ervaringen.
EnglishThey'd released a bunch of people, but they still had about 700 people hostage.
Ze lieten er enkelen vrij, maar er bleven ongeveer 700 mensen in gijzeling.
EnglishIn the end, it was one of the top downloads on a whole bunch of music streaming services.
Uiteindelijk werd het één van de top downloads van een hoop muziekdownloadsites.
EnglishCooper parachuted out of a plane up north with a bunch of stolen cash.
Cooper sprong uit een vliegtuig met een parachute met een zak vol gestolen geld.
EnglishGave a bunch of physical reasons why it wouldn't do a very good compensation.
We gaven een aantal natuurkundige argumenten waarom de compensatie niet goed zou werken.
EnglishFor men, shame is not a bunch of competing, conflicting expectations.
Voor mannen is schaamte geen hoop concurrerende, conflicterende verwachtingen.
EnglishYou can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
Je kan een groep Zuid-Afrikanen in vijf seconden een melodietje aanleren.
EnglishWe learned of Marshall Kay's geosynclinal cycle, which is a bunch of crap.
Wij leerden over de geosynclinale cyclus van Marshal Kay, een hoop onzin.
EnglishSo we went out and collected a whole bunch of stuff and we found a whole bunch of little ones.
We gingen erop uit, verzamelden een hoop dingen en vonden een heleboel kleintjes.
EnglishHe just developed a rotavirus vaccine with a bunch of other people.
Hij ontwikkelde een vaccin tegen het rotavirus samen met enkele andere mensen.
EnglishI thought we'd throw a little party... start a bunch of fires, make a little profit.
Ik dacht er aan om een feestje te geven... een paar vuren aansteken, een beetje winst maken.
English"Like we're a bunch of elitist, morally-corrupt terrorist-lovers."
"Alsof we een stelletje elitaire, moreel corrupte terroristenvriendjes zijn.
EnglishAnd what happened, of course, is we ended up with a whole bunch of different dinosaurs.
Daardoor hebben we nu natuurlijk massa's verschillende dinosaurussen.
EnglishYou are too poor a bunch of soldiers to give others guidance on security.
U bent zelf te slechte soldaten om aan anderen duidelijk te kunnen maken wat veiligheid is.
EnglishHere's another robot, the PackBot, that we've been building for a bunch of years.
Hier is nog een robot, de PackBot, die we al een tijdje maken.
EnglishMachinery, with a whole bunch of water, leads to very large-scale agriculture.
Machines en veel water leiden tot zeer grootschalige landbouw.
EnglishThe first time I looked at the tape, it looked like a bunch of static.
De eerste keer dat ik de band bekeek, stond er alleen maar sneeuw op.
EnglishHere's something where we're sort of integrating a bunch of different capabilities here.
Hier is iets waar we bijvoorbeeld proberen een berg verschillende mogelijkheden te integreren.

Vergelijkbare vertalingen voor "a bunch of" in Nederlands

of voorzetsel
bunch zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a pile of
Dutch