"a bit more" in het Nederlands

EN

"a bit more" - vertaling Nederlands

EN a bit more
volume_up
{bijwoord}

a bit more
(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Gelach) Ze besluit om zich een beetje meer bewust te zijn van haar omgeving.
Let us see a bit more European spirit coming out of these Councils.
Zou er een beetje meer Europese geest uit deze Raden kunnen spreken?
Here's another outdoor space, a little bit more sophisticated.
Hier is een andere buitenplek, een beetje meer verfijnd.

Vergelijkbare vertalingen voor "a bit more" in Nederlands

a lidwoord
Dutch
a voorzetsel
bit zelfstandig naamwoord
to bite werkwoord
more bijwoord
Dutch
more voornaamwoord
many bijvoeglijk naamwoord
many
Dutch
many telwoord
Dutch

Voorbeeldzinnen voor "a bit more" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis strikes me as very, very important, and makes things a bit more workable.
Dat lijkt mij een ontzettend belangrijk punt, waardoor de zaak wat praktischer wordt.
EnglishSo we took his hand and we painted it to look a little bit more like Eddie's.
Dus namen we zijn hand en schminkten ze om meer op die van Eddie te lijken.
EnglishIt would be nice if we could see this dark matter a little bit more directly.
Het zou leuk zijn als we deze donkere materie een beetje directer zouden kunnen zien.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Die samenwerking heeft al vruchten afgeworpen, maar kan nog beter worden.
EnglishThey would like a bit less Baroque construction and a bit more clarity.
Zij zouden liever weten wie wat doet, op Europees niveau en op nationaal niveau.
EnglishI say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.
Ik zeg dat omdat hij misschien een beetje beter in zijn eigen keuken zou moeten kijken.
EnglishCharles Hazlewood: Yeah, you sound a bit more like cows really than human beings.
Charles Hazlewood: Jullie klinken wat meer als koeien dan als mensen.
EnglishI would like to hear a bit more about the European southern laboratory.
Ik zou graag wat meer willen horen over de Europese Zuidelijke Sterrenwacht.
EnglishSo the next thing is, now why should we get a little bit more active on this?
Het volgende is, 'Waarom we wat actiever zouden moeten worden hierin?'
EnglishSo, bladders are definitely a little bit more complex than the other structures.
Blazen zijn dus duidelijk wat complexer dan de andere structuren.
English. ~~~ We're going to be a little bit more female.
Dat is cool, jullie doen daar maar mannelijk, wij gaan hier een beetje vrouwelijk zijn.
EnglishI would ask therefore that we see a bit more environmental mainstreaming.
Ik zou daarom willen voorstellen dat milieuaspecten op alle terreinen worden geïntegreerd.
EnglishFrankly, we need to be a little bit more constructive than that.
Eerlijk gezegd vind ik dat we toch met iets constructievers moeten komen dan dat.
EnglishIn other words, we would be dismantling Community preference just that little bit more.
Dat wil zeggen dat wij de communautaire preferentie verder uithollen.
EnglishThat means I simply have to be a bit better, a bit more efficient.
Dat betekent dat ik eenvoudigweg een beetje beter, een beetje doelmatiger moet zijn.
EnglishBut where disease is concerned, things are a little bit more complicated.
Als het om ziekte gaat is het een beetje moeilijk om zo te handelen.
EnglishSo we have to do something that's a little bit more intelligent than doing this.
Dus moeten naar iets zoeken dat een beetje intelligenter is.
EnglishWe also see the trend toward tourism that's a little bit more low key.
We zien ook een trend richting toerisme dat een beetje eenvoudiger is.
EnglishAnd, of course, you can't do that unless you understand yourself a bit more.
En dat kun je alleen doen als je jezelf ook wat beter begrijpt.
EnglishWe need to be a bit more realistic in our approach to the important question of enlargement.
Wij moeten de belangrijke kwestie van de uitbreiding met wat meer realiteitszin benaderen.