EN

a bit {bijwoord}

volume_up
I was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Ik zou het een beetje hebben... ~~~ ... over onderzoek, een beetje over de keuken.
That means I simply have to be a bit better, a bit more efficient.
Dat betekent dat ik eenvoudigweg een beetje beter, een beetje doelmatiger moet zijn.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Het geeft ons een beetje Justin Bieber en een beetje Afghanistan.

Voorbeeldzinnen voor "a bit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHiding weapons in the de-militarized zone it's a bit of a mine field out there.
Wapens verstoppen in de gedemilitariseerde zone...... omgeven door mijnenvelden.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishYou see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
Zie je... ~~~ je gebruikt dit, je denkorgaan, het langzame stuk van de hersenen.
EnglishAt this stage of European reunification, is a Constitution not a bit premature?
Komt een Grondwet in dit stadium van de Europese hereniging niet gewoon te vroeg?
EnglishBut it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
Maar het is uh -- laten we kijken of het kunnen manipuleren zonder, um -- oeps.
EnglishI was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Ik zou het een beetje hebben... ~~~ ... over onderzoek, een beetje over de keuken.
EnglishIt makes me very happy to hear praise that we have introduced a bit of realism.
Ik ben erg blij met de lof voor het stukje realisme dat wij hebben ingebracht.
EnglishI'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Ik zal wat vertellen over ons team, omdat dat een goed beeld geeft van wat we doen.
EnglishNow, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
PVC is iets beter, maar toch niet zo goed als het hout dat wij hebben gekozen.
EnglishCA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
CA: Probeer ons jou persoonlijk te laten begrijpen en hoe je hiertoe gekomen bent.
English(Laughter) Well, you're right to be a bit skeptical, because that's not the answer.
Je doet er goed aan een beetje sceptisch te zijn, want dat is niet het antwoord.
EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Als je het een beetje verstoort, vooral qua toonhoogte, heb je het veranderd.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Anderzijds kunnen we een beetje bedriegen, zonder ons daarover schuldig te voelen.
EnglishAnd the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
Hetgeen dat overblijft, waar jou markering op staat, is je versleutelde stem.
EnglishTransition from dictatorship to democracy is always a bit of family history as well.
De overgang van dictatuur naar democratie is ook altijd een familiegeschiedenis.
EnglishHowever, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
De hervormingen die tot nu toe in gang zijn gezet, verlopen echter nogal traag.
EnglishAnd a little bit higher, why they have a glaze on a thing they call a thali.
Een stukje hoger hebben ze zelfs glazuur op een schaal die ze een thali noemen.
EnglishWe prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.
Wij verkiezen een kleine " niet veel soeps " boven een groot " helemaal niets ".
EnglishYou reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
Elke keer dat je iets doet, verdien je een tegoed, een tegoed voor het proberen.
EnglishOK, we'll talk just a little bit about commercial development for human space flight.
OK, ik wil het even hebben over commerciële ontwikkeling van bemande ruimtevaart.

Synoniemen (Engels) voor "a bit":

a bit

Vergelijkbare vertalingen voor "a bit" in Nederlands

bit zelfstandig naamwoord
a voorzetsel