"a bird in the hand is worth two in the bush" in het Nederlands

EN

"a bird in the hand is worth two in the bush" - vertaling Nederlands

EN

a bird in the hand is worth two in the bush [spreekwoord]

volume_up
a bird in the hand is worth two in the bush
According to a Flemish saying, a bird in the hand is worth two in the bush.
Er is een Vlaams spreekwoord dat zegt: " Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ".
Lastly, Mr President, I would like to remind you of that old proverb which says: 'a bird in the hand is worth two in the bush '.
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, wil ik graag een Spaans gezegde aanhalen: " Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ".

Voorbeeldzinnen voor "a bird in the hand is worth two in the bush" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs my grandmother used to say, a bird in the hand is worth two in the bush.
Dat zei mijn grootmoeder ook al: Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht.
EnglishAccording to a Flemish saying, a bird in the hand is worth two in the bush.
Er is een Vlaams spreekwoord dat zegt: " Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ".
EnglishIt has been said that a bird in the hand is worth two in the bush.
Er is gezegd: " Veel vogels in de hand is beter dan een aantal in de lucht ".
Englisha bird in the hand is worth two in the bush
beter een vogel in de hand dan tien in de lucht
EnglishLastly, Mr President, I would like to remind you of that old proverb which says: 'a bird in the hand is worth two in the bush '.
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, wil ik graag een Spaans gezegde aanhalen: " Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ".
EnglishWorking on the principle that a bird in the hand is worth two in the bush, we are prepared to accept these proposals and do as Mr van der Waal suggested.
Volgens het principe, beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, accepteren wij deze voorstellen en sluiten wij ons aan bij hetgeen de heer Van der Waal ons heeft voorgesteld.