"3D" in het Nederlands

EN

"3D" - vertaling Nederlands

volume_up
3D {bn.} [afkorting]
NL
NL

"3D" - vertaling Engels

EN
EN

3D {bijvoeglijk naamwoord} [afkorting]

volume_up
1. "three-dimensional"
3D
volume_up
3D {bn.} (driedimensionaal)
One Taiwanese production studio would interpret American politics in 3D.
Een Taiwanese productiestudio interpreteerde de Amerikaanse politiek in 3D.
The point is then recorded into a 3D visualization program.
Het punt wordt vervolgens opgenomen in een 3D-visualisatieprogramma.
This is all in 3D and of course you can fly through the cloud of points.
Dit is allemaal in 3D en natuurlijk kun je door de puntenwolk vliegen.
NL

3D {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. "driedimensionaal"
3D
volume_up
3D {bn.} [afk.] (three-dimensional)
Een Taiwanese productiestudio interpreteerde de Amerikaanse politiek in 3D.
One Taiwanese production studio would interpret American politics in 3D.
Het punt wordt vervolgens opgenomen in een 3D-visualisatieprogramma.
The point is then recorded into a 3D visualization program.
Dit is allemaal in 3D en natuurlijk kun je door de puntenwolk vliegen.
This is all in 3D and of course you can fly through the cloud of points.

Voorbeeldzinnen voor "3D" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn local news, Edward Nygma's 3- D Box...... has become the rage of Gotham.
Regionaal nieuws, Edward Nygma's 3D-Buis... heeft een rage ontketend in Gotham.
EnglishYou can today download a product with software like this, view the product in 3D.
Vandaag al kan je met software als deze een product downloaden en het in 3D bekijken.
EnglishNow, the great thing about mapping applications -- it's not really 2D, it's kind of 3D.
Het geweldige aan kaarttoepassingen -- het is niet echt 2D, het is een soort 3D.
EnglishOne Taiwanese production studio would interpret American politics in 3D.
Een Taiwanese productiestudio interpreteerde de Amerikaanse politiek in 3D.
English3D printing can be also used to download spare parts from the Web.
3D-printen kan ook worden gebruikt om reserveonderdelen te downloaden van het web.
EnglishBut here instead are examples, you can already 3D-print textiles, which is very interesting.
Hier zijn voorbeelden: textiel kun je al 3D-printen, wat erg interessant is.
EnglishThis is all in 3D and of course you can fly through the cloud of points.
Dit is allemaal in 3D en natuurlijk kun je door de puntenwolk vliegen.
EnglishThis is actual 3D points with two to three millimeter accuracy.
Dit is de werkelijke 3D-puntenweergave met twee tot drie millimeter nauwkeurigheid.
EnglishIf I gave you a 3D printer, you wouldn't know how to direct it to make what you want it to.
Als ik je een 3D-printer zou geven, zou je niet weten hoe hem te laten maken wat je wilt.
EnglishNow 3D printing can break away barriers in design which challenge the constraints of mass production.
3D-printen kan nu ontwerpbarrières die de massaproductie beperken, omzeilen.
EnglishWith 3D printing, we're seeing today that we can create much better implants.
Met 3D-printen kunnen we vandaag betere implantaten maken.
EnglishBecause, simply, most of us here today don't know how to create the data that a 3D printer reads.
De meesten van ons zijn vandaag niet in staat om de data voor een 3D-printer aan te maken.
EnglishSo then I published the 3D designs, schematics, instructional videos and budgets on a wiki.
Vervolgens publiceerde ik de 3D-ontwerpen, schema's, opleidingsvideo's en budgetten op een wiki.
EnglishSo here what we're trying to do is we bring the picture and project it into the 3-D model space.
Hier proberen we de afbeeldingen een plaats te geven in de 3D-ruimte.
EnglishYou know, we capture this imagery but to build the 3-D models we need to do geo-positioning.
We maken deze beelden, maar om er 3D-modellen van te maken, moeten we geo-positionering toepassen.
EnglishThe point is then recorded into a 3D visualization program.
Het punt wordt vervolgens opgenomen in een 3D-visualisatieprogramma.
EnglishBut what we've found is they like the fluidity of the 3-D model.
Men houdt blijkbaar vooral van de vlotheid van het 3D-model.
EnglishIt mentions 3a, 3b and 3c, but 3d seems to be missing.
Ondanks dat 3a, 3b, en 3c wel worden genoemd, lijkt 3d te ontbreken.
EnglishWe can have 3D printers today that build structures like these.
3D-printers van vandaag kunnen structuren als deze bouwen.
EnglishAnd while you're at it, just form it around this 3D shape."
En nu je toch bezig bent, vorm hem gewoon rond deze 3D-vorm."

Synoniemen (Engels) voor "3D":

3D
English