"1800s" in het Nederlands

EN

"1800s" - vertaling Nederlands

EN

1800s {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So this is a story of Napoleon III in the mid-1800s.
Dit is een verhaal van Napoleon III in het midden van de jaren 1800.
And before the year 2000 -- now remember, Triceratops was first found in the 1800s -- before 2000, no one had ever seen a juvenile Triceratops.
Voor 2000 - bedenk dat de eerste Triceratops in de jaren 1800 werd gevonden - vóór 2000, had niemand ooit een jonge Triceratops gezien.
So within a few years, in the late 1800s, early 1900s, all of a sudden, the barber surgeon had given way to the physician who was trying to make a diagnosis.
In de loop van een paar jaar, in de late jaren 1800, begin 1900, had de kapper-heelmeester plaatsgemaakt voor een arts die een diagnose probeerde te stellen.

Voorbeeldzinnen voor "1800s" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was introduced into the United States in the 1800s, but became popularized in the 1920s and the 1930s.
Het werd in de 19de eeuw in de VS geïntroduceerd maar sloeg pas aan in de jaren 20 en 30.
EnglishIt's a collection of nautical antiques from the 1700s and 1800s.
Het is een collectie nautische antiquiteiten uit 1700 en 1800.
EnglishWell, it started back in the late 1800s when people started settling in places like Montana.
Wel, het begon toen mensen zich aan het eind van de negentiende eeuw vestigden in gebieden als Montana.
EnglishLet's go back to mid-1800s when the Chinese first came to America.
Laten we teruggaan naar het midden van de 19de eeuw toen de Chinezen voor het eerst naar Amerika kwamen.
EnglishSo this is a story of Napoleon III in the mid-1800s.
Dit is een verhaal van Napoleon III in het midden van de jaren 1800.
EnglishAnd I saw a lot of graffiti from the 1800s, like this one.
Ik zag ook veel graffiti uit de 19e eeuw, zoals deze.
EnglishThe first Igbo Bible was translated from English in about the 1800s by Bishop Crowther, who was a Yoruba.
De eerste Igbo bijbel is vertaald vanuit het Engels rond 1800 door bisschop Crowther, die een Yoruba stamgenoot was.
EnglishThis is an old woodcut from the 17, 1800s.
Dit is een oude houtsnede van de jaren 1700-1800.
EnglishAnd before the year 2000 -- now remember, Triceratops was first found in the 1800s -- before 2000, no one had ever seen a juvenile Triceratops.
Voor 2000 - bedenk dat de eerste Triceratops in de jaren 1800 werd gevonden - vóór 2000, had niemand ooit een jonge Triceratops gezien.
EnglishSo within a few years, in the late 1800s, early 1900s, all of a sudden, the barber surgeon had given way to the physician who was trying to make a diagnosis.
In de loop van een paar jaar, in de late jaren 1800, begin 1900, had de kapper-heelmeester plaatsgemaakt voor een arts die een diagnose probeerde te stellen.