"without" vertalen - Hongaars

EN

"without" in het Hongaars

EN

without {voorzetsel}

volume_up
without (ook: sans)
Without legal guarantees, without guarantees for the people, there is no law.
Jogi garanciák nélkül, az embereknek nyújtott garanciák nélkül nincs törvény.
It is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
Ellentételezés nélkül felajánlott, nagyvonalú, ingyen és feltételek nélkül adott.
`Without mercy, without forgiveness, without hypocrisy?'
Irgalom nélkül, megbocsátás nélkül, álszenteskedés nélkül?
without
Without are dogs and sorcerers and unchaste and murderers and servers of idols and every one that loveth and maketh a lie.
A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak.
First, without any doubt, are climate change and sustainable development.
Az első kétség kívül az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés.
Apart from this passion, she was without an ambition in the world.
Ezen az egyetlen szenvedélyen kívül már semmi más nem számított számára az életben.
There was plenty to fear without thinking of muggers.
Elég félnivalójuk van azon kívül is, hogy utcai támadókon törjék a fejüket.
without

Voorbeeldzinnen voor "without" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Vitán felül áll, hogy a Parlamentnek meg kellett fizetnie ezért az előrelépésért.
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishBear nature is weak without custom, as bear flesh is unprotected without armor.
A medvetermészet hagyomány híján éppoly védtelen, mint a medvetest páncél híján.
EnglishThe commercial charge-computers accepted his Imperial override without a murmur.
- Egyszer régen részt vettem egy filozófia szemeszteren- mesélte komoran Dorsnak.
EnglishAlmost without thinking David found himself sitting on a rock opposite the man.
Aztán maga se tudta, hogyan, egyszer csak ott ült egy sziklán a férfivel szemben.
EnglishHe shouldered past Darrigo without waiting for a reply, jaw set and eyes bright.
Csillogó szemekkel félretolta Darrigót anélkül, hogy megvárta volna a választ.
EnglishBut he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
Ahogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
EnglishI lifted her and kissed her again, and continued the ascent without interruption.
Fölemeltem, újból megcsókoltam, aztán töretlen vonalban folytattam az emelkedést.
EnglishGrowth, because, without it, we will be unable to take up the social challenge.
Növekedés, mert anélkül képtelenek leszünk megbirkózni a társadalmi kihívással.
EnglishIt is now vital for us to condemn the new Mauritanian regime without equivocation.
Nagyon fontos, hogy a leghatározottabban elítéljük az új rezsimet Mauritániában.
EnglishIn lordly style Gordon shot the coins into his pocket without even counting them.
Gordon előkelően zsebre süllyesztette az aprót, anélkül hogy megszámolta volna.
EnglishChristians are, without a doubt, the most neglected minority in the world today.
A keresztények kétségkívül a legelhanyagoltabb kisebbséget képezik a mai világban.
English(EL) Madam President, Commissioner, the measures are without doubt inadequate.
(EL) Elnök asszony, biztos asszony! Az intézkedések kétségkívül nem megfelelőek.
EnglishI figure there are two kinds, ones with a sense of humor and those without it.
Úgy gondolom, kétfajta lángész van, az, akinek van humorérzéke, és akinek nincs.
EnglishWithout a moment's hesitation, Cale put Azriim out of his mind and raced for Jak.
Egy szempillantás alatt megfeledkezett Azriimról, és visszafutott a barátjához.
EnglishI'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
EnglishYes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
És megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
EnglishThey thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Ezzel megszületett a schengeni térség néven ismert, belső határok nélküli terület.
EnglishThe second time he shall appear without sin to them that expect him unto salvation.
Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.
EnglishAn image only, a wraith without substance, he gave no thought to what he did.
Csak egy kép volt, anyagtalan jelenés, amely nem gondolkodott azon, amit csinál.