EN to wind up
volume_up
{werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "to wind up" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd we shall call up a wind to help you to Nova Zembla, Serafina Pekkala told him.
És szelet idézünk, hogy könnyebben jusson Nova Zemblára mondta Serafina Pekkala.
EnglishBefore Jilly could wind up to deliver a solid kick, Dylan body-checked the scientist.
Mielőtt Jilly bármit tehetett volna, Dylan egy ugrással földre terítette tudóst.
EnglishWe're not going to make the same mistake they did and wind up back in their hands.
Mi nem követhetjük el ugyanazt a hibát, és nem rohanhatunk fejjel a falnak.
EnglishMarston gets the wind up and poisons himself.
A tegnap esti cirkusz után a fiatal Marston becsavarodik, és megmérgezi magát.
EnglishSeven motions for resolutions have been tabled to wind up the debate.
A vita lezárásával hét, az állásfoglalásra irányuló indítvány kerül benyújtásra.
English'How about at the Aurora Presbyterian Hospital, two miles up-wind?' a NESTer suggested.
- Szerintem az Aurora Presbiteriánus Kórház tökéletes lesz - felelte az egyik embere.
EnglishHe splashed his feet in the water as the wind picked up and the waves roared in.
Belegázolt a vízbe, bár a szél feltámadt és erősödött a hullámverés.
EnglishThe wind picked up as he watched, and Altunin looked for a better vantage point.
A harmadik keze üres volt, de csak addig, amíg zsebébe nem nyúlt és elő nem kapott egy kést.
EnglishSomeday, you're going to wind up all alone, and you'll have no one to blame but yourself.
Valamikor egyedül fogod végezni, és senkit sem okolhatsz majd, csak magadat.
English'Wind's picking up faster than I 'spected,' the co-pilot, a major, observed.
- A szél rohamosan erősödik - jegyezte meg a másodpilóta, egy őrnagy.
EnglishWe're gonna wind up $20 million over budget, and maybe no picture to boot.
Húszmillió dollárral túllépnénk a költségvetést, és talán még így sem készülne el a film.
EnglishHe'd risked a lot for them, and it looked as if he were going to wind up with nothing.
Ez a fickó sokat kockáztatott értük, és végül itt áll a nagy semmivel.
EnglishThe wind was getting up and it was freezing cold out there on the blacked-out deck .'
Feltámadt a szél, és az elsötétített fedélzeten dermesztő hideg volt.
EnglishIf D turned to bite, one of them was apt to wind up a finger or two shy.
Ha D harapni fog, akkor valamelyikük könnyen elveszítheti egy-két ujját.
EnglishBut during this second Wind, you behaved rationally, up to a point.
De a második szél alatt te normálisan viselkedtél, bizonyos határokon belül.
EnglishThat sort of wind could screw up his aim by as much as four inches.
Ez ekkora távolság esetén akár tízcentis mellétrafálást is eredményezhetett.
EnglishEspecially if the wind started kicking up, as it had now apparently decided to do.
Különösen, ha a szél is feltámad, ahogy most épp szándékában áll.
EnglishSix motions for resolutions have been tabled to wind up the debate.
A vita befejezéseképpen hat állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám.
EnglishIt went around twice, making little wind-up clicks, then simply turned uselessly in its socket.
Kétszer körbefordult, felhúzva a rugót, aztán ütközés nélkül forgott tovább.
EnglishAnd after all these years of work, I wind up being a pimp for the state.
A lehetőséget az alkoholizmusra. és ennyi év munkája után, nem leszek a nemzet selyemfiúja.