"ward" vertalen - Hongaars

EN

"ward" in het Hongaars

EN ward
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

volume_up
őr {znw.}
The men scrambled for-ward as the second guard freed the gate.
A férfiak előretódultak, miközben a második őr kitámasztotta a kaput.
There are four guards stationed in cubbies at each corner of the roof, and wards skeined over every window.
A tető minden sarkánál négy őr van szolgálatban, az ablakokat varázslatok védik.
ward (ook: guard, watch, watchpost)
In many cases these are often very vulnerable people and in some cases they are wards of court or people with disabilities.
Sok esetben nagyon kiszolgáltatott emberek ezek, akik közül sok a bíróságilag gyámság alá helyezett vagy fogyatékkal élő.
ward (ook: hospital room)
He looked into one door available to him, but it opened onto a ward of sleeping patients.
Benézett egy nyitott aj tón a közelben, de kórterem volt az, alvó betegekkel.
By the time they were back at the end of the ward Linda was dead.
Mire visszaértek a kórterem végébe, Linda már halott volt.
A kórterem ajtaja kivágódott.
ward

Synoniemen (Engels) voor "ward":

ward

Voorbeeldzinnen voor "ward" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhen I'm thirsty and make it to South Ward or the docks, never my home streets.
- Amikor szomjas vagyok, elmegyek a Déli negyedbe, de sosem a saját környékemen.
EnglishBremen pulled his dark robes closer to his lean body to ward off the dawn chill.
Bremen összébb vonta sovány testén sötét köpenyét, védekezve a hajnali hideg ellen.
EnglishI could not protect the Druids from the Warlock Lord, but I could ward Paranor.
A druidákat nem tudtam megvédeni a Boszorkánymestertől, de Paranort megóvtam.
EnglishDear Odd, I was beginning to think you'd stepped through a ward-robe into Narnia.
- Kedves Odd, már kezdtem azt hinni, hogy beléptél a tükrön át Tükörországba.
EnglishNeither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.
Sem a kilencedik kerület, sem Dél-Bronx elpusztítása nem volt elkerülhetetlen.
EnglishHe's our client, after all, not our ward, and we have to respect his wishes.
Végül is az ügyfelünk, és nem a gyámfiunk, figyelembe kell vennünk a kívánságait.
EnglishShouts rang through the smoke-filled chamber as Wil sought to ward off his attacker.
Kiabálástól visszhangzott a füstös szoba, a völgylakó hiába próbált szabadulni.
EnglishWard; what we face here is merely a question of expense.
- Semmi sem lehetetlen, Ward úr, és ez minden bizonnyal csak költség kérdése.
EnglishPrior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.
Katrina előtt Dél-Bronx és New Orleans kilencedik kerülete sok mindenben hasonlított.
EnglishHis rapid-fire retort was met with five seconds of very awk- ward silence.
Trent gyorstüzelő visszavágása öt másodperces igen kínos csendet eredményezett.
EnglishWard did not attempt to hide his disappointment and his anxiety.
Ezt ismételgette előttem Ward úr, és csalódottságát alig próbálta titkolni.
EnglishIm sorry, Mercy said, clearly sensing the precipitous down-ward spiral of his mood.
- Sajnálom - ismételte Mercy, aki megérezhette a férfi reményvesztettségét.
EnglishBefore Kim could ward him off, the Russian struck the old man full on the face.
Mielőtt még Kim megakadályozhatta volna, az orosz a láma arcába sújtott.
EnglishWard brought up this subject, I did not conceal from him my astonishment.
Amikor Ward úr ezt hozta szóba, nem is tudtam előtte leplezni nagy megdöbbenésemet.
EnglishThere is a road beyond those trees that leads to the village of Grimpen Ward.
Azok mögött a fák mögött kezdődik az út, amely Grimpen Ward faluba vezet.
EnglishSo that would appear as well, the FSS man observed, with an in­ward chill.
Ez is eléggé nyilvánvaló felelte az SZBSZ-es, és önkéntelenül megborzongott.
EnglishHe was reluctant to remain in Grimpen Ward, but what other choice did they have?
Nagyon nem szívesen maradt Grimpen Wardban, de mi más választásuk van?
EnglishI wish to introduce you to my son, Prince Dhrun, and to my ward, Princess Glyneth!
Szeretném önöknek bemutatni a fiamat, Dhrun herceget és gyámleányomat, Glyneth hercegnőt!
EnglishBorgul's front paws raked down the arm that the man threw up to ward off those jaws.
Borgul könnyedén söpörte félre a férfi védekező karját izmos mancsaival.
EnglishWard to start out with my men.
Így tehát állandóan résen álltam, Ward úr parancsát várva, hogy nyomozóimmal elinduljak.