EN

walk {zelfstandig naamwoord}

volume_up
walk (ook: action, go, port, run)
It was probably at least six kilometres to the next fort-an hour's walk.
Valószínűleg legalább hat kilométer lehetett a legközelebbi erődig egy óra járás.
His walk was Lancelet's too, the flowing movements that seemed almost a dance.
A járása is a Lancelet-é volt, az a könnyed, szinte táncos járás.
The walk means you have used muscles in unaccustomed labor.
A járás azt jelenti, hogy szokatlan munkára használtad izmaidat.
...depressing, yet determined walk of a man who had nothing left...
...lehangolva, céltudatos séta annak akinek nincs más...
And they quoted a villager who said, "This walk connects us to the world."
Idéztek egy falusit, aki azt mondta "Ez a séta a Világhoz kapcsol minket."
They reached the back entrance to the hangar after another hundred-yard walk.
Rövid séta után elérték a hangár hátsó bejáratát.
It was a short walk to South Audley Street and he caught a taxi on the corner.
Rövid gyaloglás után a South Audley Street sarkán taxit fogott.
Roughly nine miles, that was the walk ahead of him.
Nagyjából kilencmérföldnyi gyaloglás állt előtte.
The walk from the parking lot had tired him.
Kifárasztotta a gyaloglás a parkolóhelytől idáig.
The building stood at the corner of Mal's Walk and Drev Street, both narrow, dirty little cart roads near Selgaunt's western wall.
Az épület két keskeny kocsiút, a Mal sétány és a Drev utca sarkán állt, Selgaunt nyugati városfala közelében.
It is a long, dismal walk, the yew alley, between two high walls of clipped hedge, with a narrow band of grass upon either side.
A tiszafa-allé komor hangulatú, hosszú sétány, két sor magas, nyírt sövény szegélyezi, amelyet belülről, mindkét oldalon, keskeny gyepsáv kísér.
There were trees and a newspaper kiosk between myself and the building (streets of this type in Spain have a broad walk running down the middle), and I could not see what they were pointing at.
A fáktól és egy újságoskioszktól (Spanyolországban az ilyen utcákon középen széles sétány húzódik) nem láttam, mire mutogatnak.

Voorbeeldzinnen voor "walk" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd in the capital, who's going to care if you take shorter steps when you walk?
A fővárosban senki se fog azzal törődni, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni.
EnglishI took my zaichik for a walk in the park, and she showed up with her little boy.
Elvittem az én kis zajcsikomat a parkba, és ő összebarátkozott a nő kisfiával.
EnglishYou learned to walk and talk sooner than I expected, and I was so proud of you.
Hamarabb tanultál meg járni és beszélni, mint vártam, és nagyon büszke voltam rád.
EnglishHe was interrupted by the sound of footsteps approaching along the pebbly walk.
Nem fejezhette be a mondatot a kavicsos ösvényen közeledő léptek csikordultak.
EnglishSilent tears spilled from her eyes as she watched Vangerdahast walk to his death.
Joysil azonban kitárta a szárnyát, hogy eltakarja a férfit, és a társára kiáltott.
EnglishSo the Captain got out of bed and went for a walk in the middle of the night.
A Kapitány tehát az éj kellős közepén kikászálódott az ágyból és elment sétálni.
EnglishYour partner went bankrupt and got himself indicted, but the jury let him walk.
A maga társa csődbe ment, perbe fogták, de az esküdtszék nem szavazott ellene.
EnglishSomeone who knows how to walk softly, think swiftly, and make decisions on his own.
Valakire, aki tud halkan járni, gyorsan gondolkodni, s önálló döntéseket hozni.
EnglishWe're going to walk back to the drugstore, you and I, and look for your car-keys.'
Visszamegyünk a gyógyszertárba, maga és én, és megkeressük a kocsija kulcsait.
EnglishAt that moment they were met from another walk by Mrs. Hurst and Elizabeth herself.
Ebben a pillanatban Mrs. Hurst és Elizabeth toppant eléjük egy másik ösvényről.
EnglishYURI: How does it look for the leader's son... to walk out when the leader speaks?
Hogy néz az ki, hogy a vezér fia... csak úgy kisétál, miközben a vezér beszél?
EnglishThere's a guy pushing there, behind, but can also walk on the wind very well.
Egy férfi van mögötte, aki tolja hátulról, de a szélben is szépen tud haladni.
EnglishBut Semyonov could not understand, so he shook his head and tried to walk past.
De Szemjonov nem értette, így csak megrázta a fejét, és próbált továbbmenni.
EnglishThe plainclothesman did not so much walk around the cruiser as mince around it.
A civilruhás nem is annyira megkerülte, mint inkább körbetipegte a cirkálót.
EnglishOn the parapets of the walk, he found Jerle locked in battle with the Skull Bearer.
A gyilokjáró mellvédjénél ott találta Jerlét, amint a Koponyahordozóval viaskodik.
EnglishI walk into that room, I know right away... this is their fantasy, and I become it.
Beléptem abba a szobába, már előre... ez az elképzelésük és én azzá is váltam.
EnglishShe stepped outside, slammed the door behind her, and hurried down the walk.
Kilépett a házból, bevágta az ajtót a háta mögött, és sietve a kocsi felé indult.
EnglishShe opened the hydrant at Grass Plaza, and then began to walk down to Teddy's Amoco.
Megnyitotta a tűzcsapot a Grass Plazán, és elindult az Amoco töltőállomás felé.
EnglishDo the patients at Leiden always get up and walk away after the anatomy lesson?
Leidenben mindig fölállnak és elsétálnak a páciensek az anatómia lecke után?
EnglishAfter that little walk down memory lane... it was tourist time for yours truly.
A többé-kevésbé nosztalgikus helyek után, elérkezett az ideje a turista úticéloknak.