"vibration" vertalen - Hongaars

EN

"vibration" in het Hongaars

EN

vibration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
vibration (ook: action, go, port, run)
vibration (ook: concussion, jar, jerk, jolt)
After a few minutes the engine-room telegraph rang again and the vibration ceased.
Néhány perc múlva újra csöngött a géptávíró, és a remegés megszűnt.
A remegés mintha erősödött volna.
Erősödött a remegés.
A great pulsing vibration had caught her entire form.
Egyetlen lüktető vibrálás öltött testet benne.
A rumbling vibration went through his shin.
Érdekes vibrálás futott végig a lábszárán.
There came a humming vibration, followed by a dimming of the candles and a lowering of the flames in the fireplace.
Zümmögő vibrálás kelt a szobában, a gyertyák fénye elhalványult, a kandallóban lelohadtak a lángok.
vibration (ook: jar, undulation, jarring)
The vibrations ceased an instant later, but in that second Powell heard the thick, gravid choke of bursting flesh.
A rengés egy percre abbamaradt, de hallani lehetett a darabjaira szakadó test súlyos puffanását.
vibration (ook: vibrancy, jarring)
She did not know what noise or vibration had caused her to waken, only that someone else was there.
Nem tudta, miféle zaj vagy rezgés ébresztette föl, csak azt tudta, hogy idegen van itt.
There was a 'udden'ng vibration as the wheels found the ruts again, only crosswise this time.
Fogba nyilalló rezgés jelezte, hogy a kerekek ismét beletaláltak a keréknyomba, csak ez alkalommal keresztben.
Everything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration.
Mindenből valamilyen adat nyerhető, legyen az hang, illat vagy rezgés.
vibration (ook: swag, swing, wave, sway)
vibration
His body began an internal electronic vibration that was almost mechanical.
A testét egy belső elektronikus vibráció rázkódtatta, majdnem úgy, mint egy gépet.
Got a slight vibration in the pedals, but we're good.
Van egy kis vibráció a pedálokban.
This engine-room crew threw the steam controls to reverse with the first hint of vibration.
Ennek a gépháznak a legénysége a vibráció első jelére megfordította a gőz irányát.

Synoniemen (Engels) voor "vibration":

vibration

Voorbeeldzinnen voor "vibration" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe pain in her eyes had intensified; Marius felt it like a soundless vibration.
Szemében erősödött a fájdalom; Marius úgy érzékelte, mint egy hangtalan rezgést.
EnglishThe vibration of her filled the room, before she even turned at his entrance.
A nő rezgései betöltötték a helyiséget, még mielőtt az ajtó felé fordult volna.
EnglishYes, we have to determine how effective our vibration-isolation measures are.
Igen, meg kell határoznunk még, mennyire hatékonyak a rezgést izoláló intézkedéseink.
EnglishBehind the departing train, he put his foot on the track to feel the vibration.
Egy induló vonat mögött a sínre tette a lábát, hogy érezze remegését.
EnglishNeko relaxed into his seat, feeling the thrumming vibration of the aircraft's engines.
Neko ellazította izmait, és az ülésén érezte a helikopter motorjainak finom vibrálását.
EnglishThe elevator began to rise, with some vibration and clashing and banging from below at first.
A lift remegve megindult, eleinte csattogó és huppanó hangok kísérték odalentről.
EnglishHe felt the vibration right behind him, heard the thing breathing.
Érezte a lüktetést közvetlenül maga mögött; hallotta a lény lélegzését.
EnglishHe could feel the dull vibration of the great iron monster even here through the damp earth.
Érezte a gigászi fémszörny keltette tompa rezgést a nyirkos földben.
EnglishA queasy shuddering seized the pawnshop and shook it into horrible vibration.
Az egész bolt émelyítő remegésbe, rémes vibrálásba kezdett.
EnglishHe felt the vibration of the idling engines through the fuselage.
A gép törzse felől érezni lehetett az üresen járatott motorok rezgését.
EnglishJanosz didn't notice the slight vibration in the floor beneath his feet.
Janosz nem vette észre, hogy a lába alatt remegni kezd a padló.
EnglishShe loved the deep vibration of his voice coming from his chest.
Rowan szerette a hangját, ahogy végigdübörög a mellkas üregeiben.
EnglishThe valves were closed and locked shut with cotter pins, so that any vibration in transit could not open them.
Amikor ezzel is megvolt, elzárta a tartályok szelepét, és egy-egy sasszeggel rögzítette őket.
EnglishThere was the dull vibration of the big front door slamming shut.
Tompa vibrálással csapódott a nagy bejárati ajtó.
EnglishShe caught no vibration of dishonesty, only confusion, and fear of her and what she might eventually do.
A rezgésekben nem érzékelt tisztességtelenséget, csupán zavart és félelmet, tőle, és attól, amit tehet.
EnglishThere was a rumble, and a vibration beneath his feet.
A parancsnok lába alatt baljóslatúan megremegett a talaj.
EnglishThe machine in his backpack produced a faint vibration.
A gép alig érezheten megmoccant Quilan hátizsákjában.
EnglishNever the slightest telepathic vibration of malice reached her.
Egyszer sem bizsergette meg a rosszindulat.
EnglishThere are voices and the dull vibration of the busy stairs.
A lépcső tompán vibrál a sűrű jövés-menéstől.
EnglishThe vibration of the Trikkala's engine ceased to be a sound and became only a pins and needles sensation on the soles of my feet.
A Trikkala motorja már nem vibrált annyira, csak kellemes bizsergést éreztem a talpamon.