"to summon" vertalen - Hongaars

EN

"to summon" in het Hongaars

EN to summon
volume_up
{werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "to summon" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe bridge lookout was sent below to summon two men who were catching sleep.
A hídon tartózkodó őőrt leküldte, hogy hívjon oda két embert, akik éppen aludtak.
EnglishYou're going to summon ghosts into the throne-room? he asked in astonishment.
Szellemeket akarsz idézni a trónteremben? kérdezte hitetlenkedve a preceptor.
EnglishI tried with some desultory messages to summon him from the shadows, but they failed.
Próbáltam néhány ötletszerű üzenettel felidézni az árnyak közül, de nem sikerült.
EnglishHe bowed his head, I am very sorry, we can trying to summon additional strength.
Tovább nem várhatunk; - Lehajtotta a fejét, erőt gyűjtött a továbbiakhoz.
EnglishAllanon tried to summon the Druid fire, but this time his efforts failed him.
Allanon igyekezett fölidézni a druida tüzet, de most kudarcot vallottak erőfeszítései.
EnglishShe went on and on, making her plan to summon you to her house and speak with you.
Mondta és mondta, hogy miként hív meg magához, miket fog beszélni veled.
EnglishShe considered returning to the bed and pushing the call button that would summon a nurse.
Megfordult a fejében, hogy visszamegy az ágyhoz, és megnyomja a nővérhívó gombot.
EnglishThen I started clawing for the surface, where I could summon the rats.
Aztán elkezdtem kivájni magam a felszínre, ahol már szólíthattam a patkányokat.
EnglishHe knows that he possesses powers he cannot summon forth, yet he does not understand why.
Tudja, hogy olyan erővel bír, amit nem képes előhívni, de nem érti, miért van így.
EnglishSummon General Pro-thon out of his 'retirement, ' Chen ordered, and send him to me.
Kerítsd elő Prothon tábornokot - parancsolta Chen _, és küldd be hozzám!
EnglishBefore I parted from him, I gave him a flower to summon me with, if he should need me.
Mielőtt elváltam tőle, egy virágot adtam neki, hogy szólíthasson, ha szüksége van rám.
EnglishDanny knew that this was one of the worst epithets his father could summon.
Danny tudta, hogy apa csak akkor mondja ezt, ha nagyon rossz véleménnyel van valakiről.
EnglishLet me summon Miss Stone and see if she can identify this unfortunate man.
- Engedelmével idehívom Miss Stone-t - nyúlt a telefonkagylóért MacDonald.
EnglishIn desperation Caerid dispatched another man to summon help from wherever he could find it.
Az elkeseredett Caerid újabb őrt küldött, hogy hozzon segítséget, mindegy, honnan.
EnglishI should maybe summon the brothers He opened the door behind him and called back through it.
Talán ide kellene hívnom a fivéreket Kinyitotta a háta mögötti ajtót, és beszólt.
EnglishHe's still dangerous, but at least he can't summon up horrors any more.
Még mindig nagyon veszélyes, de legalább nem képes többé ilyen rémségeket megidézni.
EnglishOh, would that it were so easy to summon his august presence and know once and for all!
Ó, ha olyan könnyű lenne megidézni őfenségét, s egyszer s mindenkorra megtudni mindent!
EnglishI can summon up sense-data from the innumerable inventories of countless digital libraries.
Ha akarom, hozzáférhetek a digitális könyvtárakhoz, és előhívhatom az érzék-adatokat.
EnglishThey saw the old man stand upon the shores of the Hadeshom and summon the spirits of the dead.
Látták az öregembert, ahogy áll a Hadeshorn partján és megidézi a holtak szellemét.
EnglishShe nodded, barely, and tapped in the code to summon Carlos's message to Feather.
Alig láthatóan bólintott, és beütötte a kódot, amivel előhívta Carlos Feathernek szóló üzenetét.