"substitute" vertalen - Hongaars

EN

"substitute" in het Hongaars

EN

substitute {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I see emissions trading at this time as something of a substitute.
Jelenleg úgy látom, a kibocsátáskereskedelem egyfajta helyettesítő.
In truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
Valójában mindenféle helyettesítő program nélkül fordultunk el a városi programtól.
Heller had to attend some serious and urgent business, so I will be your substitute teacher.
Hellernek némi sürgős, és fontos munkája akadt, így most én vagyok a helyettesítő tanár!
substitute (ook: surrogate)

Voorbeeldzinnen voor "substitute" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.
Ezeket nem szabad a kívánatos, de el nem fogadott jogszabályok helyett használni.
EnglishFiscal and monetary policies are no substitute for structural reforms.
A fiskális és monetáris politikák nem helyettesíthetik a strukturális reformokat.
EnglishShug's probably going to substitute some broken-down clunker once he's got the money.
Shug biztos kicseréli valami lerobbant vacakra, ha már megkapta a pénzt.
EnglishBasically, we substitute, in our lives, access to the things we want.
Alapvetően az szokott lenni, hogy beszerezzük azokat a dolgokat, amiket megkívánunk.
EnglishThat ended the substitute's connection with Monarch painlessly and legitimately.
A hasonmás szűrét gyorsan és törvényesen kitették a Birodalomtól.
EnglishThere was no real substitute for that, the kind of training you couldn't institute for an army.
Ezt semmi sem pótolhatta, ilyen kiképzést nem adhatott egyetlen hadsereg sem.
EnglishI guess he thought photographs were a poor substitute for all the people killed in the massacre.
Azt hiszem, azt gondolta, a fénykép hitvány pótlék a lemészárolt emberekért.
EnglishThe Beetle had stolen a cheap car, just to get us home, but it was a pale substitute.
Bogár lopott egy olcsó kocsit, hogy valahogy hazajussunk, de a furgon közelébe se szagolhatott.
EnglishThis substitute, of course, was necessarily much older than the real Shaista.
Ez az ál-Shaista természetesen jóval idősebb volt az igazinál.
EnglishTo Mr Schulz I would say: turning up the volume is no substitute for knowing the facts.
Schulz úrnak azt mondanám, hogy a volumen felerősítése nem helyettesítheti a tények ismeretét.
EnglishEU support cannot be a substitute for efforts by the private sector.
Az Európai Unió támogatása nem pótolhatja a magánszféra erőfeszítéseit.
EnglishThis fund is an unwelcome substitute for help by Member States.
Ez az alap a tagállamok által nyújtandó segítség nem kívánt helyettesítője.
EnglishHe proposed to take off their heads and substitute his own.
Le akarta ugyanis fűrészeltetni a fejüket, és a saját képmását rakatni a helyükbe.
EnglishA substitute reality... because you don't want to deal with anything.
Ezzel pótolja a valóságot... mert nem akar szembenézni a dolgokkal.
EnglishA cheese substitute must be clearly recognisable as such and designated accordingly.
A sajtanalóg egyértelműen felismerhető kell, hogy legyen, és azt a megnevezésének is tükröznie kell.
EnglishI can tell you stories forever, but they are no substitute for life.
Mesélhetek én neked, míg a világ világ, de az nem pótolja az életet.
EnglishNo amount of aid, however, can substitute for commitment and action by the government itself.
Semmilyen mértékű segély nem helyettesítheti azonban a kormány elkötelezettségét és cselekvését.
EnglishThe first Pregnancy Substitute isn't compulsory till twenty-one.
Az első terhességerősítő nem kötelező, csak huszonegy éves korban.
EnglishNo, not synthetic starch and cotton-waste flour-substitute, he had insisted.
"Nem, nem szintetikus keményítőt és gyapotmelléktermékből készült lisztpótlót kérek hajtogatta vásárláskor.
EnglishThat can substitute for sanity, I think, having other warm beings of intellect and feeling dependent upon us.
Azt hiszem, ez pótolja az ép észt, ha más értelmes, érző lények ránk hagyatkoznak.