"structure" vertalen - Hongaars

EN

"structure" in het Hongaars

EN structure
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

It's considered by many to be the most beautiful structure in mathematics.
Sokak szerint ez a legeslegszebb szerkezet a matematikában.
But what I wanted to focus on is this type of population structure.
De amire fókuszálni szeretnék, az ez a fajta populációs szerkezet.
Actually, what happens is that a very intricate structure appears.
Valójában azonban az történik, hogy egy nagyon bonyolult szerkezet jelenik meg.
structure (ook: configuration, cove, figure, form)
volume_up
alak {znw.}
The crude figure stood before a squat tower-like structure with at least twelve sides.
Az alak egy furcsa, toronyszerű építmény előtt állt, melynek legalább tízenkét oldala volt.

Voorbeeldzinnen voor "structure" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is important, therefore, to leave the EJN's decentralised structure untouched.
Ennél fogva fontos, hogy érintetlenül hagyjuk az EIH decentralizált szerkezetét.
EnglishFor nothing I had seen so far could equal this structure in grace and in height.
Az, amit eddig láttam, meg se közelítette szépségben és nagyságban ezt a templomot.
EnglishThat is a level of accountability that exists in no other international structure.
Ez a felelősségre vonhatósági szint egyetlen nemzetközi struktúrában sem létezik.
EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Az európai szellem erősebb, mint az állami - elnézést, az igazságügyi - struktúra.
EnglishWe can now finally embark on creating an EU structure for protecting minorities.
Végre elindulhatunk egy uniós kisebbségvédelmi rendszer kiépítése érdekében.
EnglishThe Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
A Duna folyammedencéje egy fenntartható makroregionális struktúra gerincét alkotja.
EnglishAt this distance, the structure appeared less damaged than she knew it must be.
Messziről látta az O'Conner ház falait, amelyek innen nem tűntek olyan megviseltnek.
EnglishThe first floor was at the bottom of the structure, the deepest underground.
Az első emelet az építmény felszíni részén volt, a legmélyebb pedig a föld alatt.
EnglishImmigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
A családtagok bevándorlása is csekély hatással van a demográfiai szerkezetre.
EnglishThe very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
Sajnos az ilyen fórumok valódi jellege, a magánjellegű struktúra került fölénybe.
EnglishThe majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
A felszólalók többsége a költségvetés korlátaira és szerkezetére reflektált.
English1.2.2. has coordinates established relative to the designed vehicle structure;
1.2.2. amelynek koordinátái a jármű tervezett szerkezetéhez képest meghatározottak,
EnglishAnd the only place that collagen changes its structure is in the cornea of your eye.
Az egyetlen hely, ahol a kollagén szerkezete megváltozik, az a szem szaruhártyája.
EnglishAnd indeed they thought that anything like this structure was impossible per se.
Valójában úgy hitték, hogy bármi, ehhez a struktúrához hasonló dolog eleve lehetetlen.
EnglishSo, in a way, the different structure is that we're partners, it's a partnership.
Tehát egyfajta más struktúra, ahol partnerek vagyunk, ez egy együttműködés.
English(d) the structure of the veterinary services in these countries and their powers;
d) az állat-egészségügyi szolgálatok felépítését és azok hatáskörét ezen országokban;
EnglishThe entire structure of the security forces of France is powerless for want of a name.
Franciaország biztonsági erői mind tehetetlenek, mert nem tudják az illető nevét.
EnglishSam thought that the structure looked unsafe, teetering on the edge of disintegration.
Sam az összeomlás szélén álló, rogyadozó házat nem tartotta túl biztonságosnak.
EnglishIt seemed the vines were dragging the old structure right into the ground.
Úgy rémlett, mintha a kúszónövények be akarnák húzni a föld alá a vén épületet.
EnglishIts structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.
Saját struktúrája tartalmazza, egyre növekedő pontossággal mindennek a struktúráját.