"strongly" vertalen - Hongaars

EN

"strongly" in het Hongaars

HU
HU
EN

strongly {bijwoord}

volume_up
strongly (ook: acutely, far, fast, firmly)
So I strongly support the call for making finance and credit more available.
Ezért erősen támogatom a finanszírozás és a hitelezés elérhetőbbé tételét.
Passwords and subroutines here would be strongly influenced by the
A jelszavakat és szubrutinokat itt erősen befolyásolta a képvilág.
Our Group wishes strongly to support the entire resolution.
A képviselőcsoportunk az egész állásfoglalást erősen támogatni kívánja.

Synoniemen (Engels) voor "strongly":

strongly
English
strong

Voorbeeldzinnen voor "strongly" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI would strongly advise that the CyriniCS and Genidians also send forces,' he said.
Azt javasolnám, hogy a cyrinicek és a genidianok is küldjenek csapatokat mondta.
EnglishUnnoticed, the wind had died down, and now the mist was coming back strongly.
Szinte pillanatok alatt elült a szél, s akkor, új erőre kapva, visszatért a köd.
EnglishAt the moment we are concentrating strongly on economic competition within the EU.
Pillanatnyilag erőteljesen az EU-n belüli gazdasági versenyre összpontosítunk.
EnglishThe odds, Inspector Bland pointed out, were strongly against her being alive.
Bár Bland felügyelő szerint igen kicsi a valószínűsége annak, hogy életben legyen.
EnglishIf it was possible, he felt that he must go away even more strongly than his sister.
Meggyőződése, hogy el kell tűnnie, ha lehet, még határozottabb volt, mint a húgáé.
English(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
(RO) A gazdasági válság a Moldovai Köztársaságban is erőteljesen érezhető.
EnglishThe soft strains of the Merry Widow Waltz rose strongly over the hum of conversation.
Aztán a Víg özvegy keringőjének dallama erőteljesen a monoton zaj fölé emelkedett.
EnglishThat is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Ezt az üzenetet kell nagyon erőteljesen továbbítanunk a grúz hatóságoknak.
EnglishIt may be inconvenient to the governments, but we defend it very strongly.
Ez talán kellemetlen a kormányoknak, mi azonban nagyon erőteljesen védjük ezt.
EnglishI strongly support the report, which calls for better coordination of them.
Határozottan támogatom a jelentést, amely ezeknek a jobb koordinálására szólít fel.
EnglishWhat I do strongly oppose, however, is the federalist tone of various amendments.
Amit azonban hevesen ellenzek, az néhány módosítás föderalista felhangja.
EnglishI do feel very strongly that I can't always get the proper simple approach.
Nagyon is érzem, hogy nem mindig sikerül megtalálnom a kellőképpen egyszerű hangot.
EnglishThe second thing is that Mrs Merkel strongly defends Germany's interests.
A második dolog az, hogy Merkel asszony határozottan védi Németország érdekeit.
EnglishI strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
Szigorúan elítélem a Lukasenko elnök rendszere által használt diktatórikus gyakorlatot.
EnglishThe other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.
Immár a többi ország is egyre határozottabban fogalmazza meg követeléseit.
EnglishI strongly support your call for an increased coherence of our policies.
Kifejezetten támogatom a politikáink koherensebbé tételére irányuló felhívásukat.
EnglishMr President, I very strongly support promotion of our high-quality food.
Elnök úr, nagyon határozottan támogatom jó minőségű élelmiszereink megismertetését.
English'I strongly disagree with that,' Jack said, as calmly as he could manage.
- Határozottan tiltakozom - mondta Jack olyan higgadtan, amenynyire csak telt tőle.
EnglishWe strongly reject nuclear energy as a sustainable, renewable source of energy.
Határozottan elutasítjuk, hogy az atomenergia fenntartható, megújuló energiaforrás lenne.
EnglishI strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Határozottan támogatom, hogy az első adandó alkalommal alakuljon meg egy ilyen csapat.