"square root" vertalen - Hongaars

EN

"square root" in het Hongaars

EN

square root {zelfstandig naamwoord}

volume_up
square root
Although it is clear that the square root amendment strongly supports the smaller countries, this is actually a caricature of proportionality.
Bár egyértelmű, hogy a "négyzetgyök kiegészítés” erőteljesen támogatja a kisebb országokat, ez valójában az arányosság karikatúrája.

Voorbeeldzinnen voor "square root" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTHE VALUES OBTAINED FROM THE MEASUREMENTS REFERRED TO IN 7.2 ARE ROOT MEAN SQUARE VALUES IN TIME .
A 7.2. pont szerinti mérésekkel kapott értékek az idő szerinti négyzetes középértékek.
EnglishThe square root system gives too much clout to smaller states.
A square root rendszer túl sok hatalmat ad a kisebb államoknak.
EnglishDisplays the standard deviation (square root of the variance).
A szórást jeleníti meg (a szórásnégyzet négyzetgyöke).
EnglishTHE SOUND PRESSURE LEVEL LPA AT A GIVEN MEASURING POINT IS THE ROOT MEAN SQUARE VALUE IN TIME OF THE SOUND PRESSURES .
Valamely mérési ponton az LpA hangnyomásszint a hangnyomások idő szerinti négyzetes középértéke.
EnglishReturns the square root of a number*PI.
Egy szám pi-vel való szorzatának négyzetgyökét számítja ki.
EnglishInserts a square root symbol with one placeholder.
Négyzetgyökjelet illeszt be egy, helykitöltővel.
EnglishThe result is the square root of a complex number.
Az eredmény egy komplex szám négyzetgyöke.
EnglishTHE ROOT MEAN SQUARE OF THE READINGS WITHIN 1 DB OF ONE ANOTHER OBTAINED IN THIS WAY SHALL BE TAKEN AS THE MEASUREMENT RESULT .
Az így mért, egymáshoz 1 dB-en belül eső mérési eredmények négyzetes középértéke adja a mérés eredményét.
EnglishROOT MEAN SQUARE VALUE ON THE MEASURING SURFACE
Négyzetes középértékek a mérőfelületen
EnglishTHE INSTRUMENTS SHALL BE DESIGNED TO MEASURE THE A-WEIGHTED LEVEL OF THE ROOT MEAN SQUARE OF THE SOUND PRESSURE .
Olyan berendezések használhatók, amelyeket a hangnyomás négyzetes középértéke "A" súlyozású értékének mérésére terveztek.
EnglishROOT MEAN SQUARE VALUE AT A MEASURING POINT .
Négyzetes középérték egy mérési pontban.
EnglishROOT MEAN SQUARE VALUE AT A MEASURING POINT .
Négyzetes középérték a mérési pontokban
EnglishReturns the positive square root of a number.
Egy szám négyzetgyökét adja eredményül.
EnglishCALCULATION OF ROOT MEAN SQUARE VALUES
A négyzetes középértékek kiszámítása
EnglishCalculates the square root.
EnglishTHE SURFACE SOUND PRESSURE LEVEL LPAM IS THE ROOT MEAN SQUARE OF THE SOUND PRESSURES RECORDED ON THE MEASURING SURFACE , CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE METHOD SET OUT IN 8.4 .
Az LpAm felületi hangnyomásszint a mérési felületen rögzített hangnyomások négyzetes középértéke, a 8.4. pont szerinti módszerrel összhangban kiszámolva.
EnglishTHE LEVEL OF THE ROOT MEAN SQUARE VALUE IN TIME FOR A MEASUREMENT POINT IS OBTAINED EITHER BY DIRECT READING OF THE INSTRUMENT , OR BY CALCULATION IN ACCORDANCE WITH SECTION 11 .
A mérési pontokhoz tartozó hangnyomás négyzetes középértékét a berendezés közvetlen leolvasásával vagy a 11. szakasz szerinti eljárás szerint számítva lehet megkapni.
EnglishHe jaunted along the space-time goedesics to Elsewheres and Elsewhens, translating `i', the square root of minus one, from an imaginary number into reality by a magnificent act of imagination.
A téridő geodetikus vonalai mentén jauntolt Máshová és Másmikorra, imaginárius számtól valósággá alakítva az "i"-t, a mínusz egy négyzetgyökét, képzeletének csodás húzásával.