"simultaneously" vertalen - Hongaars

EN

"simultaneously" in het Hongaars

EN simultaneously
volume_up
{bijwoord}

This is an ambitious report, whilst simultaneously being a realistic report.
Ambiciózus jelentésről van szó, amely ezzel egyidejűleg gyakorlatias is.
Simultaneously the ground defenses were warned to expect inbound hostile aircraft.
Ezzel egyidejűleg a földi légvédelmet is figyelmeztették.
He was simultaneously the richest and least public member of his family.
Egyidejűleg ő volt a családja leggazdagabb és legkevésbé adakozó tagja.
simultaneously (ook: all at once, slap, together, at one go)
If they do that simultaneously then there will be an extra percent for free.
Ha ezt egyszerre teszik, akkor egy plusz százalék ingyenesen létrejön.
Simultaneously and with equal relief, Jilly and Dylan said, 'Twenty-eight!'
- szólalt meg Jilly és Dylan egyszerre, hatalmas megkönnyebbüléssel.
The birds closed their wings simultaneously, fell from the heights like stones.
A két madár egyszerre zárta össze szárnyát; akár a kő, zuhantak le a magasból.
simultaneously (ook: in one piece, in one block)
I am voting for this amendment because I believe it to be essential to institutionalise the European mechanism and simultaneously make it more flexible.
Azért szavazok a módosítás mellett, mert úgy gondolom, hogy fontos lenne intézményesíteni az európai mechanizmust, és egyben rugalmasabbá is kellene tenni.
I am aware that it was no easy task to reach a compromise solution taking account of the interests of the national labour market whilst simultaneously protecting immigrants against exploitation.
Tudom, hogy nem volt könnyű feladat olyan kompromisszumos megoldást találni, amely figyelembe veszi a nemzeti munkaerőpiacok érdekeit, de egyben védi a bevándorlókat a kizsákmányolástól.

Synoniemen (Engels) voor "simultaneously":

simultaneously

Voorbeeldzinnen voor "simultaneously" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThen he suddenly understood, and the action came simultaneously with understanding.
Aztán hirtelen megértette, és a megvilágosodás pillanatában támadásba is lendült.
EnglishSimultaneously, Martin raised the airbrakes to maximum up and dropped the gear.
Ugyanakkor Martin a szárnyféket teljesen kiengedte, ezzel csökkentette a sebességet.
EnglishThey struck simultaneously, their swords ringing on each other's shields.
Azonnal összecsaptak, kardjuk hangos csengéssel pattant le a másik pajzsáról.
EnglishKurtz opened his eyes and sat up with a grunt, simultaneously pushing Freddy's hand away.
Kinyitotta a szemét, és egy nyögéssel felült, ugyanakkor félrelökve Freddy kezét.
EnglishThere was a sudden explosive sunrise, and simultaneously, the Sixteen burst into song:
Hirtelen, robbanásszerű napfelkelte jött, s ugyanakkor a Tizenhatok dalra fakadtak:
EnglishSimultaneously something much bigger vented a much lower, coughing roar.
Ezzel egy időben valami sokkal nagyobb is hallatott egy halk, hörgő hangot.
EnglishWe must try to tackle climate change on two fronts simultaneously; that is essential.
Rendkívül fontos, hogy párhuzamosan két fronton próbáljuk meg legyőzni a klímaváltozást.
EnglishHe wanted to shrink away, but something in him simultaneously wanted to move closer.
El akart húzódni tőle, de valami legbelül közelebb akart kerülni hozzá.
EnglishSimultaneously, via the stairwell, he heard noises from the lobby: footsteps, voices.
Szinte ugyanabban a pillanatban felülről, az előcsarnok irányából beszédhangokat hallott.
EnglishSimultaneously, a breath of cool air stirred through the room, without apparent source.
Ugyanekkor láthatatlan eredetű hűvös levegő kavargott keresztül a szobán.
EnglishUnfortunately, however, the situation has not been monitored simultaneously in several states.
Sajnálatos módon azonban a helyzetet nem figyelték párhuzamosan több tagállamban.
EnglishNo, we'll beam in simultaneously, to different areas of the bridge.
Nem, együtt sugárzunk be úgy, hogy a híd két különböző pontján jelenjünk meg.
EnglishBut simultaneously we condition them to love all country sports.
Ugyanakkor kondicionáljuk őket, hogy kedveljék valamennyi szabadtéri sportot.
EnglishAnd with that he sank his teeth in Davids ear, simultaneously striking out at him with renewed fury.
Rémületében David fülét harapdálta, és újult dühvel állt neki öklözni a bátyját.
EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
A Tanács elnöke nem tölthet be semmilyen tagállami tisztséget.
EnglishAtkins immediately released four bundles of flares simultaneously from the right ejector.
Ugyanekkor négy köteg csali-fáklyát lőtt ki a jobb oldali kidobón.
EnglishIP networks You can also export directories to all hosts on an IP (sub-) network simultaneously.
IP-alhálózatok Egy IP-alhálózat összes gépének exportálhatók könyvtárak egy utasítással.
EnglishThis memory filled her with something that felt simultaneously like grief and rage.
Ettől az emléktől Jessie-t fájdalommal teli harag fogta el.
EnglishSimultaneously, Patrick pumped out flares from the right ejector, keeping his finger on the button.
Patrick ugyanekkor le sem vette ujját a jobb oldali csalikidobó gombjáról.
EnglishMulder and Scully stepped into the foyer, and both stopped simultaneously to stare at the disaster.
Beléptek az előszobába, és földbe gyökerezett a lábuk a rombolás láttán.