"sans" vertalen - Hongaars

EN

"sans" in het Hongaars

EN

sans {voorzetsel}

volume_up
Mere seconds after folding elsewhere, Shep returned, sans the scientist.
Az eltűnéstől számított néhány másodperc múlva Shep visszatért a tudós nélkül.
To ride quiet is to travel sans flashers and siren.
A csöndesen jöjjön kifejezés azt jelentette, hogy villogó és sziréna nélkül.
Ambulance sans siren pulling into the pecan-tree drive, stretch limousine right behind it.
Mentőautó fordult be szirénázás nélkül a pekándióalléba, hosszú limuzin követte.

Voorbeeldzinnen voor "sans" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSomewhere as near Sans Souci as possible, but where a car wouldn't be noticed.
Valahol a Sans Souci közelében, de csak olyan helyen, ahol egy autó nem kelt feltűnést.
EnglishHe paused a minute and then asked: You have heard, no doubt, of Sans Souci?
Egy pillanatra elhallgatott, aztán megkérdezte: A Sans Souciról már bizonyára hallott.
EnglishRave reviews in the dozens, awards, critical acclaim, ca va sans dire.
Recenziók tömegét kapta, a kritika díjazta, elismerte, ugye, ça va sans dire.
EnglishBoth of them, she hoped, fitting nicely into the background of Sans Souci.
Úgy érezte, mindketten gyönyörűen beleillenek a Sans Souci környezetébe.
EnglishI can have him looked up - not from the Sans Souci angle but from the enemy alien angle.
Ellenőriztettem, nem mint Sans Souci lakóját, hanem mint egy ellenséges ország polgárát.
EnglishShe chatted quite amiably about small details of daily life at Sans Souci.
Barátságosan csevegett a Sans Souci életének mindennapi apróságairól.
EnglishNever had there been an evening more typical of Sans Souci at its most harmless.
Soha ennél szokványosabb estét nem látott a békés Sans Souci.
EnglishTell me now, said Mrs O'Rourke, What do you think of Sans Souci?
Mondja csak tért a tárgyra Mrs. O'Rourke , hogy érzi magát a Sans Souciban?
EnglishThe depression engendered by the harmless and futile atmosphere of Sans Souci disappeared.
Mert bármilyen ártalmatlannak látszott is a Sans Souci, ez az ártalmatlanság felszínes volt.
EnglishI went out of the Hotel Sans Souci and crossed the street to my car.
Kijöttem a Hotel Sans Souciból, és átvágtam az úttesten a kocsimhoz.
EnglishTuppence arrived at the gate of Sans Souci at twenty minutes to two.
Tuppence háromnegyed kettő előtt öt perccel ért a Sans Souciba.
EnglishPapers relating to a mortgage on Sans Souci, a bank account, letters.
Jelzálogkölcsön a Sans Soucira, folyószámla-kivonat, levelek.
EnglishThen he asked, without opening his eyes: Sans blague?
Azután anélkül, hogy szemét kinyitotta volna, megkérdezte: - Sans blagne?
EnglishYou can specify the font to be used for sans font formatting.
Itt adható meg a talpatlan betűformához használandó betűkészlet.
EnglishHe said goodbye to them at the gate of Sans Souci and turned in.
A Sans Souci kapujában elköszönt tőlük, s befordult a kertbe.
EnglishSo you're going to keep Bletchley countenance at Sans Souci?
Szóval maga tartja Bletchleyben a lelket, abban a Sans Souciban?
EnglishOnly today we have discovered, I believe, that three people who work for Médecins Sans Frontières are missing.
Úgy tudom, ma is kiderült, hogy a Médecins Sans Frontières három alkalmazottja eltűnt.
EnglishVexed, she turned and went back into the grounds of Sans Souci.
Bosszankodva megfordult, s visszament a Sans Souci kertjébe.
EnglishThere was a car standing outside Sans Souci bearing the word Police on it.
A Sans Souci előtt Rendőrség feliratú kocsi állt.
EnglishIn fact, Major Bletchley said as much when they were walking down to Sans Souci a little later.
Igen, Bletchley őrnagy ki is jelentette valamivel később, miközben visszafelé ballagtak a Sans Souciba: