EN rape
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

rape (ook: violation, abuse)
Many have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.
Sokukat érte bántalmazás, nemi erőszak, gyilkosság vagy rendkívüli szegénység itt.
In Slovakia, to be raped with an object is not considered rape.
Szlovákiában a tárggyal történő nemi erőszak nem számít nemi erőszaknak.
Democratic Republic of Congo, mass rape in South Kivu province (
Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban (
rape
-De a megerőszakolás nem szokványos.
- Mi az a "megerőszakolás"?
rape
volume_up
repce {znw.}
The maximum guaranteed quantities for rape and sunflower seed shall be determined in the light of the quantities produced during a reference period and the anticipated level of demand.3.
(2) A repce- és napraforgómagra vonatkozó maximális garantált mennyiséget egy adott bázisidőszakban a termelt mennyiségek és a kereslet várható szintje alapján határozzák meg.
rape

Voorbeeldzinnen voor "rape" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhat if I decide to just rape you there on the floor in that damned spilt milk?'
És ha fogom magam, és megerőszakollak, itt helyben, a tejtócsa kellős közepén?
EnglishI feel uneasy, Garp wrote, that my life has come in contact with so much rape.
"Nyugtalanít - írta -, hogy egyszerre annyi nemi erőszakkal kerülök szemközt.""
EnglishSituation in the Democratic Republic of Congo and rape as a war crime (debate)
A Kongói Demokratikus Köztársaság, és az erőszak mint háborús bűncselekmény (vita)
EnglishI don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it.
Az erőszak részére nem annyira emlékszem, mint a haraggal kapcsolatos részre.
EnglishSituation in the Democratic Republic of Congo and rape as a war crime (vote)
Kongói Demokratikus Köztársaság, és az erőszak mint háborús bűncselekmény (szavazás)
EnglishDo you deny that it will put an end to war, to rape, and to violence?
Tagadod, hogy ez véget vet a háborúknak, a nemi erőszaknak, az agresszivitásnak?
EnglishFar below, he could see the car parked beyond the fence; the dogs engaged in a mass rape.
Odakinn, messze, láthatta a kocsiját, és a szemétorgiában elmerülő kutyákat.
English(Laughter) So at this point, she decides to put the rape book away.
(Nevetés) Tehát ezen a ponton, a lány úgy dönt, hogy elteszi az erőszak könyvet.
EnglishDo you deny that this will put an end to war, to rape, to violence?
Tagadod, hogy ez véget vet a háborúknak, a nemi erőszaknak, az agresszivitásnak?
EnglishIf you don't slow down, Garp said, I'll tell a cop you tried to rape me.
- Ha nem lassít - figyelmeztette Garp -, azt mondom a rendőrnek, hogy megvalagászott.
EnglishAs he had been, a witness to the rape with its hidden, metaphorical violence.
Õ is, mint Udinász, szemtanúja volt az erőszaknak, a lelki terrornak.
EnglishThere has been no arrest or detention of those accused of her rape.
Azokat, akik megerőszakolták, nem tartóztatták le, és nem helyezték őrizet alá.
EnglishI can understand why she wouldn't have been eager to cry rape, Hilary said.
Én megértem, miért nem akart erőszakra hivatkozni - szólalt meg Hilary.
EnglishHe ended up serving 18 and a half years of an 80 year sentence for rape and robbery.
Végül erőszakos bűncselekményért és rablásért 18 és fél évet leült a 80 évnyi büntetéséből.
EnglishThis is where we conceive of rape and casualties as inevitabilities.
Itt van, ahol a nemi erőszakot és a veszteségeket mint elkerülhetetlent fogjuk fel.
EnglishPray it never takes a slaughter or a rape for you to see this light in those around you.
Imádkozzanak, hogy erőszak vagy gyilkosság nélkül is megláthassák a fényt a többiekben.
EnglishBecause the rape and murder of a 79-year old woman is not a crime of poverty.
Mert egy 79 éves idős asszony megerőszakolása és meggyilkolása nem megélhetési bűncselekmény.
EnglishIt has already been mentioned that rape can be used as a weapon of war.
Már elhangzott az is, hogy a nemi erőszakot fegyverként is lehet használni a háborúban.
EnglishShe stood and gathered up her broken pearls and wrinkled ribbons, the remnants of the rape.
Felállt, összeszedte elszakadt gyöngyeit, gyűrött szalagjait, az erőszak maradványait.
EnglishThe one who was defiling me then left me and went to rape Evelyn.
Az, aki engem becstelenített meg otthagyott és elment Evelynt megerőszakolni.