EN rake
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

rake (ook: dip, gradient, hang, heeling)
rake (ook: debauchee, roué, guzzler, soak)
rake (ook: goat, rakehell)
rake
rake
Arky followed with the rake-handle gripped tight in his sweaty hands, his heart pounding.
Arky követte, izzadó tenyérrel markolta a gereblye nyelét, a szíve vadul vert.
Van egy másik gereblye odább.
Deck and I follow Kipler through the freshly mowed but un- raked grass.
Deckkel követjük Kiplert a frissen nyírt füvön, amit azonban gereblye még nem látott.

Voorbeeldzinnen voor "rake" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishShe fell over a rake, and the young gardener put out an arm and said: Steady, miss.
Megbotlott egy gereblyében és a fiatal kertész hamar odakapott, hogy el ne essen.
EnglishThere's only one incident I've been able to rake up that might suit your book.
Csupán egyetlen eseményt sikerült felderítenem, amelyik megfelel az ízlésének.
EnglishThe cold was the taste of lemons and the vacuum was a rake of talons on his skin.
A hidegnek citromíze volt, és a légüres tér karomként szántott végig a bőrén.
EnglishA small man in black handed him the rake and said: My name is Walter, Dr.
Egy apró emberke feketében átnyújtotta az ásót, és méltatlankodva közölte:
EnglishIf its claws could rake the silver wyrm's wings, this battle could be ended right now.
Ha karmai beletépnének az ezüst szárnyakba, akkor a csata azonnal véget érne.
EnglishLeo stepped on a rake, and the handle landed on a bag full of aluminum cans.
Leo rálépett egy gereblyére, mire a szerszám nyele nekicsapódott az alumíniumkannáknak.
EnglishShe heard its claws rake the sides of the pipes, she heard the chatter of its teeth.
Hallotta, ahogy a mancsával végigtapogatja a csöveket hallotta, ahogy fogait csattogtatja.
EnglishThe deal is worth eighty million, and we'll rake off two hundred grand in fees.
A dolog nyolcvanmilliót ér, és nekünk kétszázezer üti a markunkat.
EnglishJack told himself to step forward boldly and rake the shower curtain back.
Most merészen előrelép, és szétrántja a függönyt, mondta magában Jack.
EnglishArky backed away, dropping the rake with a clatter and putting both hands over his mouth.
Arky hátrált, nagy zörgéssel elejtette a gereblyét, és mindkét kezét a szája elé kapta.
EnglishHe could keep his hands clean, shuttle the mail, rake his third off the top.
Az ő keze tiszta marad, csak hozza-viszi a leveleket, aztán lefölözi a maga egyharmad részét.
EnglishOne moved a rake back and forth aimlessly over the empty layout.
Egyikük egy gereblyét huzogált előre és hátra céltalanul az üres játékmezőn.
EnglishIt could do no good, I thought, to rake up old memories.
Semmi jó nem származna belőle, gondoltam, ha a régi emlékeket feleleveníteném.
EnglishConstant would weed it and rake it, and make a new twig ring for the stone that was Saturn.
Constant kigyomlálta, elgereblyézte, és a Szaturnuszt jelképező kő köré új gallykarikát kerített.
EnglishThrough eyes gone blurry, he watched her rake Jak across his face.
Csak homályosan látta, amint a szörnyeteg egy erőteljes ütéssel méterekre repíti a félszerzetet.
EnglishAnd some of the seats need to actually change their direction, and change their rake, to allow that to happen.
Néhány ülés irányt kell változtasson, lejtőszöget, hogy ezt meg lehessen tenni.
EnglishShe failed to get her rake-off from me, but she's getting it from Pyle.
Engem hiába próbált behálózni, hát most megfogta Pyle-t.
EnglishAh, to have life in this state, I thought wearily, and with the rake I knocked the arms against the torso.
Ilyen állapotban élni, gondoltam fáradtan, és odanyomtam a kart a törzshöz a gereblyével.
EnglishShe finished struggling into her coat and stopped shaking her finger long enough to rake the zipper up.
Nagy nehezen belerázta magát kabátjába, s amíg a cipzárt felrántotta, abbahagyta az ujjrázást.
EnglishOne slim, long-fingered royal hand rose in a clawing, sweeping motion, as if to rake him away.
Simbul felemelte, és begörbítette a kezét, majd legyintett egyet, mintha félre akarná söpörni a tantrasit.