EN

put-up {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Vergelijkbare vertalingen voor "put-up" in Hongaars

put zelfstandig naamwoord
to put werkwoord
Hungarian
to up werkwoord
up voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "put-up" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
Információt fog gyűjteni, portált fog üzemeltetni, lesznek saját szakértői stb.
EnglishI washed him and then folded him up and put him on the top shelf in my closet.
Alaposan megmostam, összehajtottam, és feltettem a szekrény tetejére a szobámban.
EnglishMr Gray would put up another set, or maybe just slop some black paint on the glass.
Mr. Szürke csinálna másikat, vagy talán egyszerűen feketére festené az üveget.
EnglishWhen did you first think that the whole thing was a put up job by the Blacklock?
Mikor gondolt rá először, hogy ez a csúnya Blacklock agyalta ki az egészet?
EnglishThe house and its contents, Mr Entwhistle supplemented, would be put up for sale.
Entwhistle úr azt indítványozta, hogy a kastélyt és berendezését adják el.
EnglishI folded this up and put it in the envelope he had addressed while I was reading it.
Összehajtottam a levelet, és betettem a borítékba, amit időközben megcímzett.
EnglishPerhaps we could put him up for a night or two--show him something of the country ?
És egy-két napig talán itt marad nálunk, és megmutathatjuk neki a környéket.
EnglishRohr put up the first million, and was eventually joined by seven others.
Rohr teremtette elő az első milliót, majd további hét cég is csatlakozott hozzá.
EnglishDied and left his money to be used to put up a memorial to the League of Virgins.
A férfi vagyonát egy, a Szüzek Ligájának állítandó emlékműre adományozta.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Két politikai párt nem is tudott jelöltet indítani a helyi választásokon.
EnglishHe was having sex with her, yes, but he also beat her up and put her in hospital.
Lefeküdt vele, ez tény, de annyira megverte, hogy a lány kórházba került.
EnglishThe volume put up for sale is 120000 hectolitres of alcohol at 100 % vol.
Az eladásra kínált összmennyiség 120000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkohol.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Amikor a szél erősebben fúj, egyesek falakat húznak fel, mások pedig szélmalmot építenek.
EnglishIf you put up a prize, you can get literally a 50 to one leverage on your dollars.
Ha felajánl egy díjat, akkor szó szerint 50 dollárt kaszál egy dolláron.
EnglishPerhaps worse than that, Rhauligan put in, holding up a handful of Narnra's daggers.
- Vagy talán még rosszabbat - szólalt meg Rhauligan, és megcsillantotta Narnra tőreit.
EnglishOnly a single fortress put up a decent resistance: it was the one held by Cassius.
Csak egyetlenegy erődítmény mutatott tisztességes ellenállást: Cassiusé.
EnglishBut not - I forestalled any comment - in order to ask the vicar to put the banns up!
De nem azért előztem meg mindenfajta megjegyzést , hogy a házasságomat kihirdettessem.
EnglishWe had fifty-five hundred dollars each, and we both put up two thousand.
Ötezer-ötszáz dollárt kaptunk fejenként, és mindketten félretettünk kétezret.
EnglishThere's no reason for you to complain after the nonsense I've had to put up with.
Később aztán mindarról, amit itt összefecsegtem, jobb lesz hallgatnod.
EnglishShe put her feet up onto the desk and pulled another photo from the stack.
Gillian felrakta a lábát az asztalra, és újabb fotót húzott elő a halomból.